KARRIERE

Rosenborg: Kjemistudenter mer utsatt

NTNU Gløshaugen.
NTNU Gløshaugen. Bilde: Espen Leirset
Jannicke Nilsen
12. des. 2007 - 16:09

Nær 1000 studenter og ansatte ved Rosenborglaboratoriene som tidligere ikke har vært omfattet av kreftundersøkelsene, er nå kartlagt.

Den nye rapporten bekrefter den tidligere hovedkonklusjonen: Det innebar ikke en generell økt kreftrisiko å studere eller jobbe ved laboratoriene til NTNU.

Kjemikurs

Men rapporten bekrefter også de nedslående funnene fra rapporten som kom i februar: Studenter og ansatte som jobbet med et grunnfagkurs i organisk kjemi (K2/K20) hadde større risiko for å få blod- eller lymfekreft enn ellers i befolkningen.

Spesielt de som tok kurset som studenter, og senere ble ansatt eller fikk stipendiat, var mer utsatt.

Høyere risiko

Ansatte og stipendiater som har dette grunnkurset, totalt 156 personer, har 8,5 ganger høyere risiko for hematologisk kreft enn normalbefolkningen.

Studenter som tok grunnkurset, totalt 1071 personer, har en halv gang høyere risiko for disse kreftformene enn normalt.

Men rapporten påpeker at det er uvanlig store forskjeller i risikoen.

Ikke overrisiko

Hovedkonklusjonen til Stami er likevel at det ikke representerte noen overrisiko å jobbe eller studere ved Rosenborglaboratoriene.

I Kreftregisteret ble det avdekket 13 nye tilfeller av hematologisk kreft mot 10,8 som forventet.

25 tilfeller

Kartleggingen viser at 25 personer av totalt 8153 studenter eller ansatte ved Rosenborg i tiden 1960-2000 har fått hematologisk kreft. Fire av disse har vært ansatte eller stipendiater.

Stami avviser på bakgrunn av den nye rapporten at "den opphopningen som tidligere er kjent" utgjør toppen av et isfjell, slik mange har fryktet.

For hånd

I forbindelse med den nye rapporten har NTNU gått igjennom gamle arkiver for hånd, og sporet opp nær alle som enten har studert eller vært ansatt på Rosenborg i løpet av de 40 årene laboratoriene var i bruk.

Forskerne mener nå at de har fått et samlet bilde av hyppigheten av kreft hos alle de 8000 personene som har studert og/eller jobbet ved Rosenborglaboratoriene.

KjemiNTNUs rektor Torbjørn Digernes er fornøyd med konklusjonene i rapporten.

- NTNU er tilfreds med at denne tilleggsrapporten fra STAMI nå foreligger, og at det har vært mulig å framskaffe oversikt over ansatte og studenter helt tilbake fra 1960, slik at man nå til sammen har et mer fullstendig bilde av forholdene på Rosenborg helt fra starten av virksomheten.

Kritikk

I høst fikk NTNU og Kunnskapsdepartementet så det sang for håndteringen av kreftsaken, noe som endte med at begge parter la seg flate og ba pårørende om unnskyldning.

NTNU legger seg flat

Kritikken fra granskningsutvalget gikk på NTNUs manglende undersøkelser og vilje til å følge opp saken, samt manglende oppfølging av berørte.

Kunnskapdepartementet fikk også sitt pass påskrevet fordi de ikke utredet mulig sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykdom.

Les også:

NTNU legger seg flat

Tidobling av blodkreft hos tidligere NTNU-ansatte

Leukemi av benzen

Les mer om: