SAMFUNN

Ros og ris fra NITO

NITO-president Marit Stykket ser både positive og negative poenger i budsjettforslaget til regjeringen.
NITO-president Marit Stykket ser både positive og negative poenger i budsjettforslaget til regjeringen.

Marit Stykket gir regjeringen ros for økt satsing på realfag, mer til kollektivtrafikk og satsing på forskning og utvikling.

- NITO mener det er feil å redusere permitteringsperioden med dagpenger fra 42 til 26 uker. Bedriftene klarer ikke denne byrden alene og må si opp folk, sier NITO-president Marit Stykket

Hun frykter at dette fører til kompetansetap. NITO er også sterkt kritisk til å innføre generell adgang til å kunne ansette arbeidstakere midlertidig .

Ellers er ingeniørene skuffet over bortfallet av den differensierte arbeidsgiveravgiften, for liten satsing på veiutbygging og at budsjettet ikke avklarer den økonomiske situasjonen til sykehusene.

NITO sier nei til reduksjon av permitteringsperioden. I en del bransjer er det svingende konjunkturer, og det er ikke uvanlig at bedriftene må permittere utover 26 uker i påvente av bedre tider som kommer. - Blir budsjettforslaget vedtatt betyr det at bedriftene selv må bære kostnadene ved permitteringer utover 26 uker. Det har de ikke råd til, og må da i stedet si opp folk. Arbeidstakerne må se seg om etter andre oppgaver og bedriftene vil mangle kompetanse når konjunkturen igjen svinger, sier Stykket.

NITO er skuffet over at den differensierte arbeidsgiveravgiften skal trappes gradvis opp over hele landet. I denne saken har ikke regjeringen gjort nok for å beholde et av de viktigste distriktspolitiske virkemidlene vi har, skriver NITO i en pressemelding.

- Det loves i budsjettet at de økte avgiftsinntektene i sin helhet skal føres tilbake til de berørte områdene, men all erfaring tilsier at slike overføringer forsvinner etter hvert, sier Stykket.

NITO hadde forventet en større satsing på veiutbygging i henhold til Nasjonal transportplan hvor det er et stort etterslep.

- Dette er viktig sett ut fra næringslivets transportbehov, og en økt satsing her ville vært med på å redusere arbeidsledigheten, sier Stykket.

NITO er fornøyd med at regjeringen har valgt å videreføre og utvikle dagens finansieringsmodell for spesialisthelsetjenesten.

- Men vi anser fortsatt helseforetakenes økonomi som uavklart. Dette fordi det ikke er gjort en verdifastesettingen av utstyr og eiendom. Tilleggsbevilgningen som er foreslått til spesialisthelsetjenesten tilsvarer kun aktivitetsnivå for 2003 og vil fortsatt kreve kraftige innstramminger, sier Stykket.

NITO synes det er positivt at budsjettet tyder på at regjeringen vil videreføre satsingen på realfag. - Vi tolker økningen på 10 ekstra forkursklasser til ingeniørutdanningen, at RENATE er nevnt i budsjettet, samt betydelig økte midler til gjennomføringen av kvalitetsreformen som sikre tegn på dette, sier Stykket.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.