Røntgen og kunstig intelligens kan endre forståelsen av CO2-fangst og oljeutvinning

Petricore i Trondheim vil forstå steinens indre liv.

Røntgen og kunstig intelligens kan endre forståelsen av CO2-fangst og oljeutvinning
En stein, delt opp i tre. Rødt er CO2 fanget i steinen. Blått er vann, mens gult er bergarten. På den første tredjedelen er vann og bergart gjort gjennomsiktig. På den andre delen er bergarten gjennomsiktig, og på den siste tredjedelen kan man se både bergart, vann og CO2. Foto: Petricore

Hvordan kan man forstå hva som foregår inne i en stein, inne i en bergart, langt under bakken, når det er umulig å titte inn i selve steinen?