OFFSHORE

Rompa først i sjøen

RADIKAL: Den bakoverlente baugen gir mange fordeler, men bryter helt med tradisjonell tenkning. ILL: ULSTEIN DESIGN
RADIKAL: Den bakoverlente baugen gir mange fordeler, men bryter helt med tradisjonell tenkning. ILL: ULSTEIN DESIGNBilde: ULSTEIN DESIGN
Anders J. Steensen
18. apr. 2005 - 08:00

Ikke minst skal den bakoverlente baugen øke komforten og sikkerheten for sjofolkene om bord på disse sjøens arbeidshester.

Bourbon Offshore Norway er det første rederiet som satser på Ulstein Designs radikale nye skrogkonstruksjon med en omvendt baug.

De har bestil et skip AX104, et ankerhåndteringsfartøy, som i tillegg til den omvendte baugen også er utstyrt med Odim Offshores nye SAHS-system for sikker ankerhåndtering.

Rederiet har bestilt ett skip med opsjon på ytterligere et fartøy. Skipet er også det første ankerhånteringsfartøyet som får dieselelektrisk fremdrift.

Skrogene for de skipene vil bli bygget i Polen, mens overbyggingen vil lages ved Ulsteins verft i Vanylven. Skipet settes sammen og utrustes ved Ulstein Verft i Ulsteinvik. Ulstein Verft har nå en ordrereserve på 2,7 milliarder kroner, hvorav Bourbon Offshore står for 1,5 milliard.Skepsis

Det nye fartøyet er utviklet i samarbeid mellom Ulstein Design og rederiet.

– Vi så skisser på en Ulstein AX104, og likte det vi så, sier administrerende direktør i Bourbon Offshore Norway, Jostein Sætrenes i en pressemelding. Skroget skiller seg ut fra alle andre skip.

Den halvsirkelformede baugen som har fått navnet Ulstein X-Bow, ble møtt med skepsis. Særlig mente mange at den ikke ville duge i høy sjø. Da ville bølgene slå inn over skipet.

Spenningen var derfor stor da skroget ble testet ut i modelltanken til Sintef i Trondheim.

– Jeg trodde skrogformen skulle føre til en del spray, men det viste seg at fasongen ga svært god bæring. Motstandsnivået var relativt lavt sammenliknet med konvensjonelle design, dette på de dypganger som ble testet. Dette kommer nok av de slanke innløpsvinklene i vannlinjen, sier prosjektleder ved Marintek, Magnus Tvete.Større skrogvolum

Modellforsøkene viser at sannsynligheten for at sjøen slår inn vinduene på brua, er redusert. Skipets bevegelser i vannet er bedre slik at komforten om bor blir bedre. I tillegg gir den slanke baugen gode egenskaper med hensyn på fart og drivstofforbruk. Seniordesigner og hydrodynamiker i Ulstein Design, Øyvind Gjerde Kamsvåg forklarer prinsippet bak den nye forskipsutformingen:

– Det blir innført en annen volumfordeling enn det vanlige. Det blir introdusert et mye større, men slankere, møtende volum. Det store volumet i baugen gjør at forskipet flyter bedre og dykker mindre når det møter bølger. Dette fører til at skroget går veldig mykt i sjøen, forteller han. Kamsvåg utformet skroget, og er glad for å se at resultatene tilsvarer forventningene.Økt komfort

Reduserte akselerasjoner og retardasjoner gir muligheten for høyere gjennomsnittshastighet i sjø, reduserer kraftbehovet og forbruket av brennstoff. Arbeidsmiljøet om bord blir vesentlig forbedret: Fartøyet blir sikrere å navigere og operere.

– Støy og vibrasjoner blir sterkt redusert, og dermed øker komforten, hevder Kamsvåg. Modellforsøkene viste også et forbedringspotensial: – Vi så at det bygde seg opp en bølge foran baugen, derfor har vi spisset innløpet i baugen slik at den skyver mindre vann. Dermed har fartøyet blitt enda mer effektivt.

Gruppeleder ved Marintek gjennom mange år, Rolf Riksheim, har sansen for nyskapende design:

– Det er interessant og også litt artig at det blir tenkt nytt på skrogformer. Det har vært gjort for lite på å utvikle nye skrogformer på supplyskip, og det har ikke vært fokus på hastighet og drivstofforbruk. Supplyskipene har nesten vært uendret i 20 år, sier han.