ARBEIDSLIV

Rolf Waage ny TBL-leder

Rolf Waage overtar etter Tore Egil Holthe. Waage har vært med i TBL-systemet i mange år allerede, blant annet som formann i TBL Offshore.

Jarl Schrøder ble valgt som nestleder. Han satt i Arbeidsutvalget i forrige periode og overtar nestlederposisjonen etter adm. direktør Anne Kverneland.

Ved siden av Waage og Schrøder består TBLs nye AU av adm. direktør Anne-Lise Aukner, adm. direktør Oddvar Johansen, adm. direktør Kjell Oppedal, daglig leder Boye Arntzen og adm. direktør Aksel Linchausen, melder TBL.

Se styrets sammensetning på TBLs sider.