OLJE OG GASS

«Risikonivået på sokkelen gir grunn til bekymring»

Den gode utviklingen i ferd med å snu, skriver direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet.

Turøy-ulykken viser med all sin gru hvor brått og brutalt tragedien kan ramme, skriver direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet.
Turøy-ulykken viser med all sin gru hvor brått og brutalt tragedien kan ramme, skriver direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet. Bilde: Kyrre Styve
Anne Myhrvold
20. juni 2016 - 10:43

Det årlige kartleggingsarbeidet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) gir et godt og detaljert bilde av effekten av næringens arbeid med sikkerhet og hvordan risikonivået har utviklet seg over tid.

I flere år har resultatene vist jevn forbedring – helt i tråd med Stortingets ambisjon om at Norge skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Da årets måling ble lagt fram i slutten av april, var det klare tegn på at den positive utviklingen på mange områder kan være brutt.

For en rekke ulike indikatorer peker pilene nå feil vei. Er det slik at ambisjonen om kontinuerlig forbedring og fortsatt risikoreduksjon nå er under press?

Negativ utvikling

Mens storulykkeindikatoren i 2014 var på sitt laveste nivå siden RNNP-målingene startet, går utviklingen i feil retning for 2015. Det var flere hendelser med storulykkepotensiale i løpet av fjoråret.

Forfatteren

  • Anne Myhrvold er direktør i Petroleumstilsynet.
  • Myhrvold er utdannet cand. scient i mikrobiologi og har tidligere blant annet arbeidet i BP Norge og i Oljedirektoratet.

Antall alvorlige personskader gikk opp i 2015, og vi fikk i tillegg den første dødsulykken på sokkelen siden 2009. Ulykken skjedde 30. desember, da en bølge traff den flyttbare innretningen COSL Innovator og gjorde betydelige skader på boligmodulen. Én person omkom.

Anne Myhrvold.
Anne Myhrvold. Foto: Petroleumstilsynet

På lang sikt har det i perioden 2005 til 2013 vært en nedadgående trend i frekvensen av alvorlige personskader. De to siste årene ser vi imidlertid en økning.

For landanleggene er det en økning i frekvensen for alvorlige personskader, og nivået er det tredje høyeste siden 2006 hvor målingen startet. 

Årets spørreskjemaundersøkelse knyttet til RNNP viser at offshoreansatte i større grad synes at selskapene nedprioriterer HMS sammenlignet med forrige måling. De opplever også i økt grad å være presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten, og at de i mindre grad selv kan påvirke HMS-situasjonen.

RNNP-resultatene er et varsko. Det er naturlig å spørre seg om noe nå er i ferd med å skje med sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten. Står sikkerheten ved et veiskille?

Krevende situasjon

Petroleumstilsynet vil nå etterspørre hvordan selskapene og bransjeorganisasjonene bruker resultatene fra RNNP og hva de spesifikt gjør for å snu de negative resultatene. Dette vil være en viktig del av vårt tilsyn og i vår kontakt med partene i næringen.

Vi vet at det er krevende tider i petroleumsvirksomheten. Mange selskaper nedbemanner og sparer penger. Selv om vi så langt ikke har kunnet påvise noen direkte sammenheng mellom RNNP-resultatene og endringene som bransjen nå opplever, er det viktig å se om resultatene er midlertidige eller starten på en trend.

I tider som nå, hvor effektivisering, innstramming og sparing preger næringen, er det ekstra viktig å verne om og forsterke etablerte møteplasser og prosjekter som arbeider med å forbedre sikkerheten.

Det er også viktig å opprettholde et godt partssamarbeid, som ofte settes under press i nedgangstider.

Helikopterulykken ved Turøy

For under en måned siden mistet 11 oljearbeidere og to piloter livet da helikopteret de satt i styret underveis mellom Gullfaks B-plattformen og Flesland.

Det er Luftfartstilsynet som har myndighetsansvar for helikoptersikkerhet på norsk sokkel. Statens havarikommisjon leder granskingen av ulykken.

Årsaken til at helikopteret styrtet er foreløpig ikke kjent, men ulykken viser med all sin gru hvor brått og brutalt tragedien kan ramme.

Vi har og skal ha et høyt sikkerhetsnivå på norsk sokkel. Men sikkerhet er ferskvare.

Den kommer ikke av seg selv, men krever konstant oppmerksomhet og langsiktig arbeid fra alle i som er involvert i denne bransjen.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.