OFFSHORE

Risikoen øker på sokkelen

Sikkerheten på norsk sokkel er slett ikke bedre enn før. Utviklinga er tvert imot meget urovekkende, mener ledelsen i Oljedirektoratet (OD). Oljearbeidernes fagorganisasjon applauderer, og viser til en egen undersøkelse som tyder på at risikoen øker.

Ledelsen i Oljeindustriens Landsforening tilbakeviser imidlertid påstandene og skylder på at kravene til sikkerhet er endret.

Krasst brev

I et uvanlig krasst brev til rettighetshaverne skriver OD at det er stor fare for at sikkerhetsnivået fortsatt vil synke om ikke næringa setter i verk nye tiltak. ODs egne statistikker og erfaringer underbygger påstander om at risikoen er økende. Antall og alvorlighetsgrad av hendelser og ulykker var nedadgående, men nå har kurven flatet ut.

«De siste tre årene har det ikke vært noen forbedring. For enkelte kategorier ulykker og hendelser går utviklingen feil vei», heter det i brevet. Det er signert oljedirektør Gunnar Berge og sikkerhetsdirektør Magne Ognedal.

Direktoratet mener at utviklingen er «meget urovekkende», og synes ikke aktørene tar problemene nok inn over seg. OD mener selskapene er opptatt av å spare penger, og påpeker den enkelte rettighetshavers ansvar for å bidra til bedre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på norsk sokkel. De etterlyser blant annet utvikling av sikkerhetskultur, holdninger og atferd på alle nivåer i selskapene, og trekker fram behovet for bedre konsekvensutredninger av organisasjonsendringer.

Supert

Nestleder Leif Sande i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (Nopef) synes det er supert at Oljedirektoratet har sendt brevet til oljeselskapene. – De har virkelig satt tingene på plass. Det er veldig positivt at OD skriver mye av det vi har sagt fra om i lange tider.

Han synes ikke at arbeidsgiverne har tatt dette tilstrekkelig alvorlig. – Oljeselskapene, og spesielt Oljeindustriens Landsforening, proklamerer at sikkerheten aldri har vært større. – Vi opplever noe helt annet. I en undersøkelse hvor våre medlemmer ble spurt om Norsok-prosessen, mente tre av fire at sikkerheten hadde blitt dårligere som følge av innsatsen for å jobbe mer effektivt på norsk sektor, opplyser Sande.

Han presiserer at dette er et uttrykk for en subjektiv følelse. – Men den må vi også ta inn over oss. Det er ofte mange hendelser som får den enkeltes følelse til å bli slik.

Med alle gasslekkasjene som blir rapportert og installasjoner som har blitt stengt på grunn av rust i brannvannsanlegg, mener Sande det er åpenbart at folk føler sikkerhetsnivået går ned.

Alderen sliter

Alderen på utstyret er en annen faktor. – Installasjonene står mye lenger enn de var beregnet for. Alt som blir gammelt, blir slitt, sier Sande.

Statoils konsernsjef Olav Fjell hevder i en kronikk at når produksjonsanlegg stenges midlertidig, er det et uttrykk for at inspeksjonsprogrammer fungerer ved at behovet for vedlikehold blir oppdaga i tide.

Dette kommenterer Sande slik: – Når de oppdager noe og tar konsekvensen ved å stenge, selv om det koster penger, er det selvsagt bra. Det som ikke er bra, er at det har kommet så langt at de er nødt til å stenge.

– Vi mener det er hold i det vi sier, for alle kurver over ulykker flater ut, sier administrerende direktør Finn Roar Aamodt i Oljeindustriens Landsforening (OLF). Han er ikke opptatt av å diskutere hvordan sikkerheten var før, men vil heller poengtere at det hele tiden kommer nye krav og økte ambisjoner. – Det er ikke sikkert vi har klart å forbedre oss i forhold til nye mål, sier Aamodt. Han vil ikke gi arbeidstakerorganisasjonene rett i påstanden om dårligere sikkerhet etter effektivisering.

– Vi kan ikke se at det er noen ulykker som knytter seg til restrukturering eller at nedbemanninga har gått ut over sikkerheten, hevder Aamodt. Han mener sikkerheten på norsk sokkel er veldig god, samtidig som det er fortsatt store forbedringsmuligheter.

Skal til null

– Vi erkjenner at det er forhold som kan og må forbedres. Ambisjoner og målsetninger blir bare tøffere. Vi skal til null hendelser av personskader, brann og liknende. Det krever nye tiltak. Det kan hende vi må se til annen industri, tror Aamodt.

Han bedyrer at OLF tar utspillet fra OD alvorlig og opplyser at OLF har tatt initiativ til et nytt prosjekt: Girskift. Det skal kartlegge hvor industrien står og hvilke faktorer som må til for å nå målet om null hendelser. – Industrien har ingen interesse av å slurve med helse, miljø og sikkerhet. Det er de som er best i dette som får lisensene. Det skal være strenge krav og oppmerksomhet omkring sikkerhet, understreker Aamodt.

Les mer om: