SAMFERDSEL

Riksrevisjonen: Dårlig styring har ført til mer godstransport på veiene

Det har blitt mer langtransport på veiene, stikk i strid med målet om å få mer god over på sjø og jernbane, viser en undersøkelse fra Riksrevisjonen.
Det har blitt mer langtransport på veiene, stikk i strid med målet om å få mer god over på sjø og jernbane, viser en undersøkelse fra Riksrevisjonen. Foto: MOSTOVYE/Colourbox
27. feb. 2018 - 13:36
Det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport, mener Riksrevisjonen.
 

Målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø og jernbane, er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak, konkluderer Riksrevisjonen i en rapport de la fram tirsdag.

– Veitransporten har økt i volum og styrket sin samlede konkurranseevne i pris, tid og fleksibilitet. Å få til en overføring til sjø og bane krever en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virker, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Går i motsatt retning

Det har helt siden 1990-tallet vært et mål å få overført mest mulig langtransport av gods fra vei til sjø og jernbane. Riksrevisjonens undersøkelse for perioden 2010–2015 viser at utviklingen har gått i motsatt retning:

Veitransport av stykkgods på strekninger over 300 kilometer med nærhet til havn eller jernbaneterminal har økt like mye eller mer enn transport på sjø og jernbane.

– Samferdselsdepartementet har ikke innhentet god nok informasjon til å kunne styre utviklingen godt nok. Verken Jernbaneverket, Kystverket eller departementet har satt konkrete resultatmål eller hatt informasjon om hvorvidt tiltak som er satt i verk for overføring av godstransport til sjø og bane, har hatt effekt, konstaterer Foss.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.