OLJE OG GASS

Riggen har opplevd rasistopptøyer, brann og forsinkelser. Nå skal den til Sverdrup

Haven har en lurvete fortid.

Boligplattformen Haven skal tjene på Sverdrup-feltet, men har erfaringer med brann, forsinkelser og opptøyer.
Boligplattformen Haven skal tjene på Sverdrup-feltet, men har erfaringer med brann, forsinkelser og opptøyer. Bilde: Anders J. Steensen

I dag ble det kjent at boligriggen «Haven» skal tjene på Johan Sverdrup-feltet i forbindelse med installerings- og ferdigstillelsesperioden i Sverdrups første fase.

Kontrakten har en varighet på 18 måneder, med opsjoner på 5x2 måneder og riggen vil i følge Statoil få forsterket leggenes styrke og lengde, noe som mest sannsynlig vil gjennomføres ved et norsk verft.

For Statoil er det svært viktig at alle kontrakter og leveranser til Sverdrup blir levert på tid, for at ikke prosjektet blir utsatt.

Men «Haven» har en lurvete forhistorie, med brann, opptøyer og forsinkelser.

Opptøyer

Riggen – som tidligere het «Service Jack 1» – ble bygget ved Dry Docks World-verftet i Indonesia og skulle til Nymo-verftet på Sørlandet, før den videre skulle ut på kontrakt for ConocoPhillips på Ekofiskfeltet.

Det er selskapet Master Marine som eier riggen.

Men byggingen av riggen ble i sin tid utsatt som følge av opptøyer som oppstod. Etter alt sigende hadde opptøyene rasistiske undertoner.

Det skal ha vært den 22. april 2010 at opptøyene brøt ut da en indisk arbeider skal ha kommet med rasistiske fornærmelser mot en indonesisk arbeider. Det kommer frem i en artikkel hos The Jakarta Post.

Opprørene skal ha ført til at et større antall biler ble ødelagt, bygninger fikk skader, samt at utenlandske arbeidere måtte flykte til Singapore. Og det førte til en utsettelse av boligriggen.

Master Marine skriver på sine nettsider at opptøyene var årsaken til forsinkelsene var opptøyene.

– Vi bestemte oss for tidlig levering og flyttet riggen til Nymo-verftet på Eydehavn for ferdigstillelse og utrustning, heter det på nettsidene deres.

Forsinkelser

Men da riggen ankom verftet på Sørlandet, viste det seg at det var et mye større arbeidsomfang enn hva Nymo hadde sett for seg.

Ifølge Uglita, et tidsskrift for Ugland-selskapene og Nymo, var Nymos arbeid begrenset til montering av de tre boligmodulene, en kontormodul, montering av add-ons, helidekk, pluss noen mindre aktiviteter.

– Det viste seg fort at arbeidsomfanget på Haven var betydelig større enn hva Nymo og Master Marine hadde forutsett. Utover høsten 2010 og helt frem til sommeren 2011 ble det store utfordringer for Nymo, heter det i tidsskriftet.

Den 26. juli dro Haven fra Nymo og i august kunne blant annet Offshore.no melde om at boligriggen var klar for oppdraget sitt på Ekofisk.

Men problemene var ikke over for «Haven». Kort tid etter at boligriggen var på plass på feltet – en onsdag i september samme år – begynte det å brenne i et tavlerom på riggen.

– 367 personer var om bord, men ingen ble skadet, meldte Stavanger Aftenblad.

Statoil forteller Teknisk Ukeblad at de ikke frykter at riggen skal føre til forsinkelser.

– Haven har vært i operasjon på norsk sokkel tidligere og er på oppdrag på dansk sokkel i dag. Boligriggen vil bli en svært viktig leveranse for Johan Sverdrup, og vi opplever oss trygge på at den vil møte behovene vi har på feltet i tråd med kontrakten vi har inngått, ifølge pressetalsmann Morten Eek.

–100 prosent oppetid

Arbeidende styreleder i Master Marine, Bjørn Henriksen, sier til Teknisk Ukeblad at historien til Haven er noe dagens eiere, styre og ledelse kan gjøre lite med. Han sier at den tekniske oppetiden på Haven har vært på 100 prosent siden 2011.

Om du ser på teknisk oppetid hos flytere, er en mer normal teknisk oppetid for helårsoperasjoner 85 -90 prosent. For å sette dette i perspektiv gir dette kunden følgende effektivitetsgevinst i løpet av 18 måneder, sier Henriksen og peker på følgende:

85 prosent teknisk utnyttelse gir et tap (sammenlignet med 100%) på 82 riggdager over en periode på 548 dager. Med 400 arbeidere som bor på riggen, vil dette bety et tap for kunden på mer enn 32.500 arbeidsdager. I tillegg vil en kunde, for å utføre samme arbeidsomfang, måtte forlenge prosjektet med 82 dager.

– Det betyr 82 dager ekstra riggleie, ytterligere 82 dager ekstra leie av støttefartøy og -tjenster. I tillegg vil du se at en jackup brenner vesentlig mindre drivstoff enn en DP semi. Valg av jackup gir dermed også en vesentlig miljøgevinst, sier han.