INDUSTRI

Reuters: Norsk Hydro saksøkes for 600 millioner kroner i Brasil

For lekkasje.

Hydros Alunorte-anlegg i Brasil der bauksitt er grunnlag for aluminaproduksjon.
Hydros Alunorte-anlegg i Brasil der bauksitt er grunnlag for aluminaproduksjon.
Myndighetene i den brasilianske delstaten Pará saksøker Norsk Hydro for en angivelig giftig lekkasje ved aluminaraffineriet Alunorte.
 
Satellittbilde av Alunorte-anlegget. Vannrenseanlegget ligger oppe til venstre. Området som ble oversvømmet 17. februar og der det ble avdekket et rør som var lekk, ligger i det nordøstre hjørnet (Gult, merket Sump 45 og The pipe). Ytterligere fire rør ble oppdaget. Det eldste deponiet DRS1 ligger midt i bildet og det nye deponiet DRS2 til høyre. Rundt deponiene er det oppsamlingsrenner for regnvann. Det blir renset og pH-nøytralisert før det slippes ut i elva. Drikkevannsinntaket ligger 1 km ovenfor Alunorte. Bilde: Google/Hydro

Søksmålet er på 250 millioner reais, snaut 600 millioner kroner, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Hydro har innrømmet at det har foregått utslipp av regn- og overflatevann fra anlegget. I ettertid har selskapet sagt at det også er avdekket andre utslipp utenom renseanlegget ved fabrikken, men har ikke vedgått at det har ført til forurensning.

Selskapet avventer to granskinger som skal legges fram 9. april.

Det var etter et kraftig regnskyll 17. februar at flere hundre familier som bor ved anlegget, fikk drikkevannet sitt forurenset.

I mars ble selskapet dømt til å betale for 17 tester av 300 personer i alderen fem år og oppover etter utslippet.

Skeptisk til rapport

På eget initiativ har analyselaboratoriet Hardanger Miljøsenter gått igjennom den siste rapporten om forurenset drikkevann i Bracarena.
Det brasilianske instituttet Evandro Chagas (IEC) konkluderte i en ny rapport i påsken med at vassdragene i Barcarena-området er betydelig forurenset av tungmetaller.

Ifølge E24 konkluderer det norske laboratoriet med at de brasilianske bevisene er for tynne til å gi Hydro skylden for det forurensede drikkevannet. 

Daglig leder ved Hardanger Miljøsenter, Joar Øygård, mener at den andre rapporten til IEC «fremstår som lite vitenskapelig».

– Det er ikke oppgitt hvilke metoder som er benyttet under undersøkelsene, og rapporten også inneholder forskjellige mindre feil, sier daglig leder Joar Øygård til E24.
Hardanger Miljøsenter mener at vannkvaliteten ikke kan knyttets direkte til Alunorte eller andre industribedriftene – og viser blant annet til en forskningsartikkel fra 2017, hvor Marcelo Lima fra IEC er blant forfatterne.

– Det vi ser fra den andre rapporten er at nivået av tungmetaller i elven Arapiranga, oppstrøms fra Alunorte, til dels er høyere eller likt med nivåene i elven Murucupi, som ligger nedstrøms fra Alunorte og rødslamdeponiet, sier Øygård.

Kilden til tungmetallene kan derfor ikke slås fast, mener det norske senteret.

– Det er påvist tungmetaller i elvene og inne på Alunorte, men det er ikke bevis på at forurensningen stammer fra anlegget, sier Øygård.

Miljøsjef Giuliana Silvana Larice viste satellittbilde av Alunorte-anlegget og hvor det ble sluppet ut overflatevann i Canal Velho, som renner ut i elva Pará. Bilde: Tore Stensvold