ARKIVNYHETER

Rent hav

Norske havområder er rene, men det er behov for en samlet oversikt over alle utslippene til disse områdene. Det slås fast i en rapport utarbeidet av Miljøforum som ble opprettet i 2000 som et samarbeid mellom Olje- og energidepartementet og Oljeindustriens Landsforening. Arbeidet med rapporten har vært ledet av Jan Skjervø i Noregs Fiskarlag.

Havmiljørapporten fastslår at våre havområder er rene unntatt nær enkelte utslippskilder. Den sier at enkelte sårbare områder som gyteområdene for de store fiskebestandene, krever en særskilt behandling, men at målet om en sameksistens mellom de forskjellige næringsinteressene må opprettholdes. Rapporten fastholder at det er teknisk mulig å gjennomføre både leteboring og drive oljefelt til havs uten utslipp.

Rapporten foreslår at myndighetene intensiverer kartleggingen av havbunnen med en tilhørende oversikt over miljø- og naturressursene. Det bør etableres tilfredsstillende oversikter over utslipp og hvilke stoffer som kan tenkes å ha langtidsvirkninger på miljøet. Rapporten anbefaler at det opprettes et havmiljøforum for å etablere en konstruktiv dialog mellom de alle involverte parter.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.