SAMFUNN

Rekordunderskudd for USA

President George W. Bush har ikke klart å snu amerikansk økonomi de siste månedene. Foto: Det hvite hus
President George W. Bush har ikke klart å snu amerikansk økonomi de siste månedene. Foto: Det hvite hus

Boston: Det er The U.S. Census Bureau og the U.S. Bureau of Economic Analysis, som kommer med tallene i en rapport offentligjort av handelsdepartementet onsdag denne uken.

USA har nå en samlet utenlandsgjeld på 2.400.000.000.000 dollar og bekymring begynner å gjøre seg gjeldene.

Tallene reflekterer en gjennomgående salgssvikt for amerikanske varer. Eksporten er redusert av kapitalvarer, industrielle varer, materialer, biler, bildeler og motorer, konsumentvarer og matvarer.

I kategorien andre varer var det en eksportøkning på 0,2 mrd. dollar.

Mens en rekke økonomer uttrykker bekymring, hevder Treasury Secretary John W. Snow at tallene viser hvor sterk amerikansk økonomi er.

– Økonomien vokser, ekspanderer, skaper arbeidsplasser og disponibel inntekt, sier Snow til New York Times.

Skylder på andre

Bush-administrasjonen legger mye av skylden for rekordunderskuddene på Kina og EU som begge skal kjøre en for lite ekspansiv linje.

USA vil legge press på EU og Kina for å føre en mer ekspansiv økonomisk politikk på det neste G7-møtet om to uker.

Det er nå ventet at dollaren svekker seg ytterligere og flere økonomer spår en hard landing for amerikansk økonomi. Hver amerikaner må nå svare for 333 dollar årlig i renteutgifter.

Les mer om: