OFFSHORE

Rekordresultat for Statoil

KNUTEPUNKT: Draupner er knutepunktet for gass-salget til kontinentet. Dette er et kjernepunkt i Statoils historiske resultat. Foto: Statoil
KNUTEPUNKT: Draupner er knutepunktet for gass-salget til kontinentet. Dette er et kjernepunkt i Statoils historiske resultat. Foto: Statoil Bilde: Statoil

I 1999 var det tilsvarende tallet 13,4 milliarder kroner. Overskuddet er på 11,3 milliarder kroner, mot 4,6 milliarder i 1999. Driftsinntektene økte fra 138,8 milliarder kroner i 1999 til 208,1 milliard kroner i fjor.

– Dette er et svært tilfredsstillende resultat. Vi har nytt godt av utviklingen i olje- og gassmarkedene. Konsernets forbedringsarbeid har også bidratt til resultatet, sier konsernsjef Olav Fjell i en pressemelding.

Fjell er imidlertid ikke tilfreds med sikkerhetsutviklingen i selskapet. Etter at ulykkes- og hendelsesstatistikken har sunket de siste årene, har kurven flatet ut og vist en svak stigning i det siste.

– Dette tar vi meget alvorlig, og har satt i gang omfattende tiltak for å bedre konsernets sikkerhetsarbeid. Vi er riktignok opptatt av kostnadsreduksjoner, men ingen slik kostnadsjakt rettferdiggjør skader eller økt risiko for skader, sier Fjell.

Statoil-sjefen slår fast at selskapet er klar til å bli børsnotert fra juni dersom myndighetene ønsker det. Planene om å tilføre selskapet andeler fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØ) ligger nå i Stortinget. Det er ventet at politikerne vil konkludere i april og sette rammer for børsnoteringen av selskapet.

- Vårt inntrykk er at partiene på Stortinget i hovedsak vil følge regjeringens opplegg, der det tas sikte å få inn nye eiere tilsvarende 10 til 25 prosent av selskapets verdi, og at Staten skal beholde minst to tredeler av aksjene i selskapet, sier Fjell.

Les mer om: