OLJE OG GASS

Rekordhøye oljeinvesteringer

GJØA: Statoils Gjøa-utbygging bidrar sterkt til de høye prognosene for investeringer til feltutbygging i 2008.
GJØA: Statoils Gjøa-utbygging bidrar sterkt til de høye prognosene for investeringer til feltutbygging i 2008. Bilde: STATOIL
Mona StrandeMona StrandeJournalist
6. sep. 2007 - 15:22

Investeringer på 119,2 milliarder kroner er 36,6 milliarder høyere enn anslått i forrige kvartal, og inkluderer rørtransport.

Målt i løpende priser er dette det høyeste anslaget som er gitt siden Statistisk sentralbyrå ( SSB) startet investeringstellingen i 1985.

19 milliarder opp

Årsaken til den høye oppjusteringen er fire nye utbyggingsprosjekter og mer fullstendige leteanslag fra oljeselskapene i dette kvartalet.

Leteinvesteringene i 2008 blir anslått til 27,3 milliarder kroner, som er 19 milliarder mer enn anslått i forrige kvartal. Mye av økningen skyldes mer fullstendig rapportering, og gir et anslag 7,7 milliarder høyere enn for 2007.

Nye felt gir rekordtall

Investeringene til feltutbygging i 2008 anslås nå til 27,3 milliarder kroner, eller hele 13,8 milliarder mer enn i forrige kvartal. Økningen kommer av at prosjektene Gjøa, Vega, Vega Sør og Rev er inkludert i tellingen. Det var de ikke ved forrige rapportering.

Det er også ventet at flere prosjekter vil medføre ytterligere økninger i utbyggingsinvesteringene neste år. Her nevnes Skarv/Idun, Goliat, Troll Future Development, Morvin og Frøy, som ennå ikke medregnes.

Store driftsinvesteringer

Investeringene til felt i drift anslås til rekordhøye 60,3 milliarder kroner, mye takket være Ekofisk-, Troll- og Valhall-feltene. Anslaget er 18,2 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2007, og 4,5 milliarder høyere enn anslått i forrige kvartal.

For landanlegg og rørtransport blir investeringene anslått til henholdsvis 3,6 og 0,6 milliarder kroner.

– Det er høy aktivitet i oljeindustrien generelt, med mye boring og store feltutbygginger. I tillegg til en del nye felt er det mye utbygging av gamle felt, noe som medfører store investeringer, sier sjefingeniør Jan Bygdevoll i Oljedirektoratet.

Gode tall også i år

Anslaget for neste år er 30,6 milliarder kroner høyere enn tilsvarende anslag for 2007, som ble gitt i 3. kvartal 2006. Mens det i 3. kvartal i fjor ikke hadde kommet til et eneste nytt prosjekt, har det så langt i år kommet seks nye prosjekter. Det forklarer den store forskjellen i anslagene for 2007 og 2008.

Investeringene i olje- og gassvirksomheten for 2007, inkludert rørtransport, blir nå anslått til hele 117,5 milliarder kroner. Det er 6,1 milliarder høyere enn anslått i forrige kvartal, og 17,9 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2006.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.