Rekord i oljeinvesteringer

Likevel gikk de samlede investeringene til olje- og gassvirksomheten inkludert rørtransport ned til 53,6 milliarder kroner i fjor. Dette er en nedgang på hele 15,5 milliarder kroner fra 1999. (js)

Les mer om: