KLIMA

Regnet skyldes global oppvarming

REGN-LANDET: Norge, så langt nord som til Tromsø - ligger i et område forskere nå har bevist at har fått økte nedbørsmengder grunnet global oppvarming.
REGN-LANDET: Norge, så langt nord som til Tromsø - ligger i et område forskere nå har bevist at har fått økte nedbørsmengder grunnet global oppvarming.Bilde: colourbox.com
Mona StrandeMona StrandeJournalist
24. juli 2007 - 11:15

Nord-Europa, Canada og de nordlige deler av Russland rammes av større nedbørsmengder enn noen gang tidligere, mens områdene rundt Sahara i Afrika, sørlige India og Sørøst-Asia har hatt mindre regn enn før.

Betydelig påvirkning

- Endringene kan allerede i betydelig grad ha påvirket økosystemer, landbruk og befolkede områder som er svært sårbare for nedbørsendringer, sånn som det tørre savannebeltet Sahel i Afrika, står det i forskningsrapporten, som nå er publisert i det britiske naturvitenskapsmagasinet Nature.

Forskere har lenge ment at global oppvarming vil komme til å påvirke snø- og regnmønstre, fordi luft- og havtemperaturer - og atmosfæretrykket på havnivå - allerede endres.

Men det er først nå de har bevis på forstyrrelsene allerede er et faktum. Tidligere har uttalelsene kommet på bakgrunn av datasimuleringer, ikke observasjoner.

Langsiktige beregninger

Et problem for forskerne har vært mangelen på presise, langsiktige opplysninger om nedbør rundt i verden. Slike observasjoner er nødvendige for å kunne skille mellom lokale og sykliske endringer i nedbørsmengder.

For å løse problemet har forskeren Francis Zwiers fra Environment Canada brukt to datasamlinger for globale nedbørsmønstre, fra 1925 til 1999.

Når disse tallene ble sammenlignet med 14 datasimuleringer av verdens klimasystem, viste det seg at de stemte veldig godt overens.

Store forskjeller

På disse 75 årene viser det seg at global oppvarming i stor grad har bidratt til økt nedbør på den nordlige halvkules midterste breddegrader - altså mellom 40 og 70 grader nord.

Til sammenligning ble det tørrere fra ekvator og opp til 30 grader nord, og våtere fra ekvator til 30 grader sør.

Forskningsstudiet tok for seg årlig gjennomsnittsnedbør over landområder, ikke over havet. I tillegg var ekstremvær - som tørke og flom - utelukket fra datagrunnlaget.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.