Regjeringen vil styrke velferdsteknologi

Gir 100 millioner til omsorg.

Regjeringen vil styrke velferdsteknologi
Velferdsteknologien vil være aktuell både i folks hjem og på institusjoner. Bilde: Illustrasjon: Coor Design

Regjeringen foreslår i revidert statsbudsjett å bruke 100 millioner kroner til omsorgstiltak.

Litt over halvparten, 55 millioner kroner, går til et program for å styrke velferdsteknologi. Det vil være aktuelt både i folks hjem og på institusjoner.

Resten av potten skal fordeles til pårørendetiltak, økt deltakelse for frivillige, omlegging av tilbud på eldresentre, hverdagsrehabilitering, miljøbehandling og et eget rekrutteringsprogram for å få flere menn inn i omsorgssektoren.

Satsingen er en oppfølgingen av stortingsmelding om morgendagens omsorg, som ble lagt fram i april.

Målet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestene i 2020.

I første fase av velferdsteknologiprogrammet prioriteres midler til utprøving av en trygghetspakke, nasjonale standarder, dokumentasjon og spredning av velferdsteknologi og innovasjonstiltak, styrking av InnoMed og opplæringsprogram for ansatte.

Les også:

Gransker operasjonsroboter etter flere uhell

Fett og muskler forteller hvem du er

Slik skal pasientsensorer kommunisere bedre

Skal gjøre helsevesenet tryggere