Regjeringen vil at bedrifter skal kunne søke krisehjelp i uka etter påske

Foretak med minst 30 prosent omsetningsfall skal få kompensasjon fra staten, foreslår regjeringen. De håper bedrifter kan søke hjelp allerede i uka etter påske.

Opptak av pressekonferansen torsdag kveld.
2. apr. 2020 - 19:00 | Endret 2. apr. 2020 - 19:52

Regjeringen la i kveld frem støtteordningen for kriserammede bedrifter. Den såkalte kontantstøtten skal dekke faste utgifter som husleie og forsikringspremie for bedrifter som har opplevd å miste betydelige inntekter på grunn av tiltakene som er iverksatt for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Se pressekonferansen i opptak over.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

– Kompensasjonsordningen vil gi hjelp til de som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet og bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen. Dette er viktig for å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser sånn at folk fortsatt har en jobb og gå til når vi skal ta hverdagen tilbake, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Pålagt stengte kan få 90 prosent

Det legges også opp til at bedrifter som er blitt pålagt å stenge, som frisører, skal få større kompensasjon enn andre. Disse vil få dekket 90 prosent av de faste kostnadene, mens øvrige bedrifter får dekket 80 prosent og i tillegg må betale en egenandel på 10.000 kroner per måned.

Nedre terskel for utbetalinger settes til 5.000 kroner, mens øvre grense settes til 30 millioner kroner. For større konserner vil det settes en større grense, forutsatt at en slik løsning godkjennes av EØS-tilsynet ESA.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Formelen for hvilken kompensasjon bedrifter kan søke om.
Formelen for hvilken kompensasjon bedrifter kan søke om. Faksimile: Regjeringen.no

Håper å motta første søknader 17. april

Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, men ikke for finansnæringen, olje- og gassnæringen, foretak med egne støtteordninger, som private barnehager og flyselskaper, foretak uten ansatte og foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling.

Regjeringens forslag legges fram for Stortinget fredag 3. april. Deretter skal den behandles i Stortinget og godkjennes av ESA.

Kompensasjonsordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil være en digital tjeneste. Sanner sier at mange aktører nå jobber på spreng for at bedriftene kan levere inn de første søknadene om kontantstøtten i en egen portal 17. april.

NHO fornøyd

NHO-sjef Ole Erik Almlid er godt fornøyd med regjeringens krisepakke til bedriftene, men peker på flere utfordringer som kan føre til skjeve fordelinger.

– Per nå vil for eksempel ti hoteller i samme kjede kunne få ulik støtte avhengig av om de er organisert som ulike selskaper, eller som ett konsern under ett aksjeselskap. Her må en god løsning på plass så raskt som mulig, sier han.

Almlid sier at NHO ikke ønsker et skille mellom bedrifter som i praksis har fått yrkesforbud og andre bedrifter som opplever stor omsetningssvikt på grunn av koronakrisen.

– Mange hoteller og restauranter har opplevd nær sagt det samme om de skulle bli stengt ved lov, kundene er borte. Vi ønsker en likebehandling og kommer til å fortsette å jobbe for det, sier han.

SV: – Det må stilles krav om ingen oppsigelser

SV mener at de koronarammede bedriftene som får penger fra regjeringens støtteordning, må møtes med krav om at ingen ansatte sies opp.

– Vi må stille krav om ingen oppsigelser, ingen utbytte, ingen statlige penger til huseiere som ikke setter ned leiene, og at det bare er seriøse virksomheter som kan få støtte, sier SVs nestleder og næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes, etter at regjeringen torsdag la fram flere detaljer om sin kompensasjonsordning for bedrifter som rammes hardt av koronakrisen.

Fylkesnes er enig i at det må brukes store summer på ordningen, men mener at det samtidig må stilles krav til dem som motter pengene.

– Det er selvsagt uakseptabelt for folk flest at fellesskapets penger skal dekke mesteparten av utgiftene til bedrifter som sier opp folk, tar utbytte fra krisehjelpen og behandler de ansatte dårlig, sier han.

Helautomatisert ordning

En helautomatisert ordning skal sørge for rask og effektiv utbetaling til bedriftene.

Finans Norge har, i samarbeid med bankenes felles infrastrukturselskap Bits, bidratt med å utvikle den helautomatiserte ordningen som skal lanseres så raskt som mulig.

De kriserammede bedriftene kan søke gjennom en særskilt portalside som skal åpnes når ordningener blitt vedtatt i Stortinget og notifisert i ESA. Finansminister Jan Tore Sanner (H) håper den tekniske løsningen for søknadsportalen vil være klar 17. april.

– Vi gjør det vi kan for at denne ordningen skal være operativ raskt og at pengene skal utbetales kort tid etter at ordningen er lansert, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Regjeringens krisepakke til bedriftene skal dekke omsetningssvikt i første omgang gjennom mars, april og mai måned.

Les også

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.