ENERGI

Regjeringen sier nei til hybridkabler og deler havvind-felt i to. Bransjen frykter det vil bremse investeringsviljen

Regjeringen deler Sørlige Nordsjø i to.

Utsira nord og Sørlige Nordsjø 2 åpnes for havvindutbygging. Sistnevnte blir nå delt i to av regjeringen. Første fase skal kun knyttes til Norge, og blir dermed avhengig av subsidier. Utsira Nord krever flytende vindturbiner, og vil derfor også være avhengig av subsidier.
Utsira nord og Sørlige Nordsjø 2 åpnes for havvindutbygging. Sistnevnte blir nå delt i to av regjeringen. Første fase skal kun knyttes til Norge, og blir dermed avhengig av subsidier. Utsira Nord krever flytende vindturbiner, og vil derfor også være avhengig av subsidier. Illustrasjon: NVE
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Agder Energi og HitecVision er to av aktørene som ønsker å kjempe om rettighetene til å bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø II. Det har hele veien vært skissert en utbygging på cirka 3000 MW.

– Vi hadde ønsker at man utvidet ambisjonene for Sørlige Nordsjø, men nå gjør regjeringen det motsatte, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi.

Regjeringen legger opp til at tildelingen skal skje ved auksjon.

– Tror du det vil komme inn like mange bud i auksjonsrunden nå som før de delte opp dette feltet? 

–  Jeg tror ikke det. Én ting at ambisjonene er lavere og omfanget mindre, og når de i tillegg ikke legger opp til hybrid tilkobling kan det redusere interessen, sier Syvertsen.

– Avhengige av å koble oss til Nordsjønettet

Utbyggerne har nemlig ønsket å koble dette feltet til både Norge og Storbritannia med en såkalt hybridkabel. I dag vedtok regjeringen at første halvdel av utbyggingen bare skal knyttes til Norge, selv om det gjør at prosjektet blir avhengig av subsidier.

Det gjør regnestykket mer krevende, sier Syvertsen. 

 – Jeg forstår at regjeringen er i en vanskelig situasjon, men skal havvind-ambisjonen innfris er vi avhengige av å koble oss til Nordsjønettet, sier Syvertsen.

Regjeringen sier at resten av feltet skal bygges ut senere, og at det kan være aktuelt å koble denne delen til det planlagte Nordsjønettet. NVE har fått i oppgave å utrede hvordan dette kan gjøres, og utredningen skal pågå til oktober.

– Min største bekymring er at vi er for sendrektige. Det gjør at den store industriutviklingen kommer andre steder. Skottene satser enormt nå og tildeler store områder. Da blir det mer krevende for Norge, sier Syvertsen.

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi. Foto: TU Media

Støre: Tror det er spennende å komme i gang 

Skottland ga i januar konsesjon til 17 havvindprosjekter med en samlet produksjonskapasitet på nesten 25 gigawatt. Norges to planlagte utbygginger er på 1,5 GW hver.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge mener at regjeringen med dette halverer ambisjonsnivået i første fase, mens andre land satser for fullt.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til TU at han tror Sørlige Nordsjø II vil være attraktivt, selv om aktørene nå skal by på bare «en halv utbygging». 

– Nå får aktørene gjøre sine vurderinger. Jeg tror det er spennende å komme i gang med dette i startfasen på norsk sokkel. Så skal vi skal legge en auksjon til grunn, og da vil den avgjøre hvem som får oppdragene.

–  Er du trygg på at det kommer inn bud i auksjonen?

– Det må vi håpe på.

Les også

Frykter lavere investeringsvilje

Energi Norge peker på at det å si nei til hybridnett går på tvers av rådene fra en samlet havvindindustri.

– Havvindindustrien har vært svært tydelig på at hybridnett er en forutsetning for å få til lønnsom utbygging i Sørlige Nordsjø. Vi frykter at planen som nå er lagt frem vil bremse investeringsviljen, skriver administrerende direktør Knut Kroepelien i en pressemelding.

Energi Norge skriver at tilgang til flere markeder ville gjort utbyggingen lønnsom fra start og dermed spart norske skattebetalere for milliarder i subsidier. 

Støre forsvarer likevel modellen regjeringen har valgt:

– Vi vil sikre at kraften kommer i land i Norge. Å lage en løsning som kunne åpne for å ta all kraften ut, er vi imot. Nå får vi sikkerhet for kraft til Norge, norsk industri og hundretusenvis av norske familier. Og vi får en utredning av hvordan vi kan koble oss til et nordsjønett hvis det er en god løsning.

Vanskelig å regne uten støtteregime 

Støre kunne i dag ikke svare på hvor store subsidier som må til for å få bygget ut første halvdel av Sørlige Nordsjø II.

Åslaug Haga i vindkraftforeningen Norwea savner en avklaring om hva slags støtteregime regjeringen ser for seg.

– Mange utbyggere må nok sette seg ned og regne nå. Det er vanskelig for dem at det fortsatt er uklart hva slags støtteregime regjeringen tenker seg i Sørlige Nordsjø II, sier Haga til TU.

Hun tror likevel at bransjen er interessert i å komme i gang.

Haga er glad for at NVE skal kartlegge flere mulige områder for havvind og utrede en nettløsning i Nordsjøen, «selv om det burde vært gjort for lenge siden».

Åslaug Haga, leder i vindkraftforeningen Norwea. Foto: Chall

Tror det blir hybridnett til slutt

Mens Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum i dag var opptatt av å si at kraften fra Sørlige Nordsjø skal til land i Norge for å «bidra til lavere strømpris for deg og meg», var statsministeren opptatt av å få frem at andre fase av prosjektet «kan åpne for en mer nettbasert løsning». 

Haga tolker det som at man først bygger en kabel bare til Norge, som kan knyttes til et havnett etterpå.

– De fleste hører det vel på den måten. I alle fall fase to kan knyttes til et større nordsjønett. Dette med en radial er nok først og fremst et politisk poeng.

Haga tror det er optimistisk av statsminister Støre å si at kraften skal til land på siste halvdel av 2020-tallet.

 – Regjeringen må ta tak for å få ned konsesjonstiden hvis Støre skal ha mulighet til å få havvinden på land før 2030. Da kan det hende at batterifabrikkene er plassert helt andre steder.   

Les også

Les mer om: