Biogass

Regjeringen åpner for å redusere bomtaksten for gassdrevne kjøretøy

Regjeringen ønsker å redusere utslippene av klimagass fra norsk veitransport. Nå åpner de for å redusere bomtaksten for gassdrevne kjøretøy.

Tine er blant aktørene som kjører sine lastebiler på biogass. De bruker biogass produsert fra kumøkk i transporten.
Tine er blant aktørene som kjører sine lastebiler på biogass. De bruker biogass produsert fra kumøkk i transporten. (Foto: Tine)

Regjeringen ønsker å redusere utslippene av klimagass fra norsk veitransport. Nå åpner de for å redusere bomtaksten for gassdrevne kjøretøy.

 – En del av løsningen omkring å kutte klimagassutslippene kan være å gi gassdrevne kjøretøy lavere bompengetakst. Jeg har derfor gitt Statens vegvesen i oppdrag å legge til rette for en ny takstgruppe innenfor Autopass, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Med oppdraget ønsker regjeringen å legge til rette for at biogasskjøretøy kan behandles likt med øvrige nullutslippskjøretøy i byer der man har mulighet for miljødifferensierte takster.

Statens vegvesen skal nå utarbeide en løsning, slik at alle gasskjøretøy over 3500 kilo kan få redusert bomtakst eller fritak for betaling.

– Det vil være opp til lokale myndigheter å vedta en slik ordning. Samtidig vil vi også se nærmere på effekten reduserte bomtakster for gasskjøretøy vil kunne ha på klimagassutslipp og lokal luftkvalitet, sier Nygård.

Les også

Kommentarer (17)

Kommentarer (17)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå