Rederier mister støtte til godsoverføring

Rederiene klarte ikke å overføre så mye gods fra vei til sjø som planlagt. Nå får to av tre nedjustert støtten.

Rederier mister støtte til godsoverføring
Sjøveien er mer klimavennlig enn landeveien. Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket

Siden 1990-tallet har det vært et mål om å overføre mer godstransport fra veiene til sjøen. I 2017 kom det derfor en ny støtteordning. I oppstartsåret ble det delt ut over 90 millioner kroner til seks rederier som tilsammen skulle flytte 2,7 millioner tonn gods til kjøl over tre år.