SAMFERDSEL

Raskere fraktskip

Stein-Arne AndreasenStein-Arne AndreasenStein-Arne Andreasen
20. des. 2001 - 14:50

Bak LogiShip står en studiegruppe med representanter fra Marintek, Hamworthy/KSE og Umoe har sammen med Elkem, Norsk Hydro (Alu og Agri), Norske Skog og Statoil. De har undersøkt hvordan rask, sjøverts transport kan settes i system, basert på komplette løsninger for lasting/lossing og på skipstekniske/designmessige innspill fra norske verft.

- Vårt poeng er å få norsk verftsindustri i inngrep med sentrale norske vareeiere, for at de skulle bli en viktig teknologileverandør, sier prosjektets talsmann, sivilingeniør Bård Meek-Hansen ved Marintek.

Studiegruppen har sett etter muligheter for å styrke den interne kompetansen i verftene, slik at de bedre blir i stand til å utvikle den nødvendige teknologi. Målet er å utvikle "lokal" fartøydesign og andre produkter basert på de krav som stilles til komplette logistikk-kjeder. Produktene utvikles i nært samarbeid med vareeierne, mens produktrettighetene tilhører verftene. Et sidemål er å skape byggeaktivitet ved norske verft.

Godt inngrep

Studiegruppen har ifølge Meek-Hansen hatt god kommunikasjon med programutviklerne for logistikkprogrammet Enisys II. De har fått til et godt samarbeid om havnestudier og lastsimuleringer. Samtidig endres rammebetingelser og krav hele tiden.

- Det hadde sikkert vært en fordel for oss om Enisys II var mer utviklet da vi startet. Det var dessuten ingen merkbar vilje hos lasteierne til å inngå et forpliktende samarbeid, idet de har for vane å shoppe der det er billigst, sier han.

Partene har likevel kommet et stykke på vei i å utvikle intern kompetanse på ferdige fartøykonsept, og på konseptutviklingsmetodikk og lasthåndteringsteknologi. De har dessuten skaffet seg verdifulle operasjonelle erfaringer.

- Det er utviklet et ferdig fartøykonsept med lavt drivstofforbruk, gode sjø- og manøvreringsegenskaper og effektiv lasthåndtering og helt klart et eget image. Derfor vil jeg hevde at LogiShip-prosjektet er vellykket på de fleste områder. Vi har utviklet en stilig båt, skreddersydd til lasteiernes behov. Men om fartøyene blir bygd, gjenstår ennå å se, påpeker Meek-Hansen.

Modulbaseres

Meek-Hansen mener strategien med å utvikle egne fartøykonsept utvilsomt er riktig vei å gå, men verft bør velge én til to fartøytyper og spesialisere seg på disse.

Videre bør fartøysegmentet eller -typen være slik at man kan konkurrere ut andre konsulent/verft-konstellasjoner, ved å konstruere særlig produksjonsvennlige løsninger med høy grad av modularisering og masseprodusert skreddersøm. Dette vil etter hans mening gi en langt mer effektiv produksjon, ikke minst fordi det gir bedre samspill mellom konstruksjon, innkjøp og produksjon. Alt i alt vil slike metoder gjøre verftet i stand til å tilby kortere byggetid.

- Det var absolutt riktig strategi å "ta tilbake kunden", men det er nok feil å gå direkte på lasteieren. Riktig vei er sannsynligvis å bygge opp svært god kunnskap på området. Oversikt over hele verdikjeden, inngående kunnskap om rederiet/operatørens behov og utfordringer og utvikling av tette relasjoner med rederi/operatør gjør at man blir en naturlig samarbeidspartner overfor lasteier. Lærdommen er at når du går til lasteier, så gjør det sammen med rederi/ operatør, oppfordrer Meek-Hansen