Rapport: Om 40 prosent av bilene blir elektriske vil det ikke bety stort for det tyske strømnettet

Hurtiglading kan likevel bli en joker.

Rapport: Om 40 prosent av bilene blir elektriske vil det ikke bety stort for det tyske strømnettet
Elbiler ved hurtigladestasjon. Foto: Eirik Helland Urke

Om tyskerne skal bytte ut sine biler med otto- eller dieselmotor, vil det bety katastrofe for strømnettet, som må kunne levere strøm til millioner av biler. Det vil vi et sammenbrudd.

Eller?

Det er ikke helt unaturlig å tenke det. Det samme scenarioet luftes her hjemme. Men skal vi tro Statnett er det ikke et problem med mange elbiler i nettet. Men så er det på langt nær det samme potensialet i den norske bilparken som den tyske.

Det er konklusjonene i en ny undersøkelse fra McKinsey, skriver tyske Manager Magazin.

Rapporten tar som utgangspunkt at sju prosent av bilparken i Tyskland er elektrisk i 2030, og 40 prosent i 2050. Det er da snakk om rene batteribiler, og ikke hybrider.

Neglisjerbart

Frem mot 2030 vil det ifølge rapporten ha en neglisjerbar påvirkning på strømnettet. Totalt sett vil elektrisitetsbehovet øke med en prosent, tilsvarende fem gigawattimer.

I 2050 beregner de at elbilene står for 6,5 prosent av elektrisitetsbehovet, tilsvarende 40 terawattimer. Mesteparten av dette vil trolig komme fra fornybare kilder, skriver Manager Magazin.

Lading av elbil.
Lading av elbil. Foto: E.ON

Tilsvarende har NVE i rapporten «Hva betyr elbiler for strømnettet?» analysert et scenario hvor det er 1,5 millioner elbiler på veien i Norge i 2030. Den analysen legger til grunn en økning i strømforbruket på 4 terawattimer, tilsvarende tre prosent av Norges forbruk. 

McKinseys anslag for Tyskland er en del lavere prosentmessig. Andelen NVE har gått ut fra er mye høyere enn selv 2050-andelen til McKinsey på 40 prosent. Forutsatt at antallet personbiler holder seg stabilt på 2,5 millioner, tilsvarer NVEs tall 60 prosent elbiler i 2030.

Så det er kanskje ikke helt overraskende at den tyske rapporten heller ikke tegner noe katastrofescenario.

Ikke helt uproblematisk

Det vil likevel ikke si at det vil være helt uproblematisk om mange tyskere løper og kjøper elbiler.

McKinsey tror dette vil endre forbruksmønsteret, slik at man får forbrukstopper på ettermiddag og kveld. Effekten av dette vil likevel være så lav at elektrisitetsnettet ikke vil ha noen problemer med å håndtere det, hevder forfatterne ifølge Manager Magazin.

Lokalt vil det imidlertid kunne oppstå noen utfordringer, siden det er ventet at elbiler vil få utbredelse enkelte steder først. Særlig i områdene rundt enkelte store byer, som München, Frankfurt og Wolfsburg.

Dette er forstadsområder hvor det er mange middelklassefamilier med mer enn en bil i husholdningen, og folk blir mer åpne for tanken på å bytte en av bilene med elbil.

McKinsey tror elektrisitetsverkene i slike områder kan gjøre det attraktivt å lade biler om natten med differensierte strømpriser. Energilagring med for eksempel batterier kan også bli en aktuell løsning. 

Hurtigladere kan gi voksesmerter

Rapporten advarer imidlertid om en potensiell utfordring. Bruk av hurtigladere langs hovedveier kan være vanskelig å spå om. Om det er stor etterspørsel etter hurtiglading, kan det legge press på de lokale strømnettene.

Hurtiglading krever tross alt at det leveres høy effekt. Det kan være snakk om så mye som 350 kilowatt pr lader i fremtiden.

Lokale utfordringer knyttet til elbil finnes allerede i Norge. Ifølge Lyse elnett har elbilene ført til at de balanserer på en knivsegg flere steder.

Særlig at folk installerer ladeuttak på opp mot 22 kilowatt hjemme kan gi utfordringer for lokale strømnett. I Stavanger er kapasiteten i nettet allerede sprengt, slik at en økning i antallet elbiler i byen ikke kommer helt uten voksesmerter for netteieren.

Det er utfordringer for lavspentnettet i andre regioner i Norge også. Særlig i hyttestrøk kan det være et problem med mange elbiler. 

Dimensjonering

Slike utfordringer kan løses med oppgradering av strømnettet der det er behov for det. Forbrukstopper kan også jevnes ut ved å installere batterier i nettet. 

Frank Boholm, avdelingsleder for drift og vedlikehold i Lyse elnett, har tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at det grønne skiftet ikke var i tankene den gangen strømnettet ble dimensjonert. 

Når det som drives av fossilt drivstoff skal over på strømnettet, vil kapasiteten bli brukt opp. Dermed blir det vanskelig å forutsi veksten i strømbehovet fremover.

  • Les flere saker om elbil.