MOTOR

Radarpar sikrer flytrafikken

Fargen på både bygning og radom er valgt i samarbeid mellom Avinor og Stokke kommune for å sørge for at den vardelignende radaren i Kihlåsen stikker seg minst mulig ut.
Fargen på både bygning og radom er valgt i samarbeid mellom Avinor og Stokke kommune for å sørge for at den vardelignende radaren i Kihlåsen stikker seg minst mulig ut. Bilde: Avinor
1. des. 2009 - 11:49

Torp MSSR

  • TKS-Bygg AS fra Sandefjord har stått for entreprenørarbeidet
  • Raytheon Systems i Storbritannia har levert, montert og satt i drift radaren i samarbeid med Avinors egne radarpesialister
  • Etter omfattende målinger, kontroller og tester ble radaren nå satt i operativ prøvedrift etter godkjennelse fra Luftfartstilsynet


Med Kihlåsen-radaren i drift, sørger Avinor for å ha en reserveløsning for lufttrafikken over Oslofjorden dersom Haukåsen-radaren skulle falle ut.

– I tillegg økes kapasiteten og reduserer restriksjoner i luftrommet, slik at inn- og utflygingen til Torp og Rygge blir mer smidig og effektiv, sier konsernsjef Sverre Quale i Avinor.

Utsetter T2-beslutning

Radarpar

Arbeidet med den nye radaren i Kihlåsen i Stokke i Vestfold ble startet i mars i fjor. Teknisk Ukeblad var til stede da radarprosjektet var i startfasen: Bedre flyradar - bedre for miljøet

Søndag 29. november ble radaren altså operativ, riktignok noen måneder forsinket. Fra Kihlåsen skal den skal geleide flyene til og fra Sandefjord lufthavn Torp, Moss lufthavn Rygge og Oslo lufthavn Gardermoen.

Oslo Kontrollsentral og flyplassene rundt Oslofjorden har til nå benyttet i all hovedsak Haukåsen-radaren som ble satt opp i 1968 og fornyet i 1992-1994. Nå unngår man store forsinkelser eller full stans i rutetrafikken dersom denne skulle falle ut.

Den nye radaren vil både fungere som reserveløsning for denne og som primærradar ved at den samtidig gir bedre dekning i luftrommet sør for hovedstaden. Og dessuten oppfyller Avinor nå Luftfartstilsynets krav om dobbel radardekning for flyplasser i Norge.

Flere under bygging

Quale peker på at forbedret radardekning også bidrar til å nå målet om nullvekst i utslippene av klimagasser fra norsk luftfart frem mot 2020, selv med betydelig trafikkvekst.

– Radaren vil bidra til kortere flytid og mindre venting gjennom mer effektive ned- og oppstigningsprosedyrer. Altså det som populært kalles grønne landinger og avganger, sier Quale.

Fram til nå har effektive flyginger fra A til B vært vanskelig, spesielt i morgen- og ettermiddagsrushet da kapasiteten har vært sprengt.

– Radaren er blitt testet siden i sommer, og alt har gått veldig greit. Alt ligger til rette for at det kun blir en måned med operativ prøvedrift. Det har i hvert fall Oslo kontrollsentral antydet, forteller Stein Olav Berglund som er prosjektleder for radarprogrammet i Avinor, Norap.

ADS-B

Radaren i Stokke er nemlig kun én av totalt seks radarer som nå er under bygging for å sikre full radardekning i deler Fastlands-Norge, og bedre dekning offshore, opplyser Berglund.

Radarer er i operativ prøvedrift både på Heidrun-plattformen og i Bardufoss, mens en ny radar i Bergen trolig settes i prøvedrift i januar/februar. I tillegg er to radarer under oppføring i Alta og Kirkenes.

Opprinnelig skulle Norap omfatte ti radarer, men prosjektet er blitt endret underveis. På Ekofisk satses det nå i stedet på ny teknologi basert på satellittnavigering i stedet for radar, såkalt Automatic dependent surveillance-broadcast (ADS-B).

Dette får igjen konsekvenser for den planlagte rogalandsradaren som skulle sørge for kontrollert luftrom til Ekofisk. Der blir det trolig en annen løsning knyttet til Sola, uten at noe er bestemt ennå.

I tillegg er de planlagte nye radarene på Ørland og Andøya på vent inntil det kommer midler fra Forsvarsdepartementet. Disse stasjonene er et spleiselag mellom Avinor og Forsvaret.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.