MALING AV VINDTURBINER

Prisen for å male åtte vindturbiner: 750.000 kroner

Øke synlighet: I løpet av sommeren har åtte turbiner i Smøla vindpark blitt malt med svartmaling på enten rotorblad eller bunnen av tårnet. Målet er å gjøre turbinene mer synlig for fugler og redusere fugledød. Prosjektet heter INTACT, og tanken er at resultatene skal bli like anvendelige i vindparker på land som til havs. Foto: Espen Lie Dahl (Bilde: Espen Lie Dahl)
Fugleøyne: Å male bare ett i stedet for alle fire rotorblad vil gi større kontrasteffekt enn om alle fire rotorblad ble malt svart, ifølge NINA (Norsk institutt for naturforskning). Årsaken ligger i de optiske egenskapene i fugleøyet. Men selv om malingen sørger for at fuglen oppdager turbinen, er det ikke sikkert den klarer å unngå å fly inn i konstruksjonen. Det vil forskerne prøve å finne svar på i løpet av prosjektet. Foto: Espen Lie Dahl (Bilde: Espen Lie Dahl)
Merker fugl: Smøla vindpark ligger i et område med en av verdens tetteste bestander av havørn. 14 havørn er GPS-merket , som forteller forskerne i detalj hvor og hvordan de beveger seg. Den såkalte Smøla-lirypa er det også mye av i parken. (Bilde: Espen Lie Dahl)
Komplisert malearbeid: Maling i 60 meters høyde ga Statkraft en rekke utfordringer, ikke bare av HMS-karakter. Malerne opphold seg i denne "kurven" mens de malte rotorbladene. (Bilde: Bjørn Iuell Statkraft)
Fanger alle bevegelser: En spesialkonstruert radar ble i sommer utplassert i vindparken på Smøla. Denne skal registrere alle fuglenes bevegelser inne i vindparken. Dataene skal sammenlignes med tidligere målinger av 50-60 gps-merkede fugler, for så å se om adferden til fuglene er endret etter svartmalingen. (Bilde: Bjørn Iuell Statkraft)
Konflikt langs hele kysten: Norges lange kyst er de viktigste leveområdene for trekkfugl og hekkende sjøfugl i Europa. Det betyr at nesten enhver vindpark på en eller annen måte vil komme i konflikt med fuglelivet. (Bilde: Espen Lie Dahl)

I løpet av sommeren har åtte vindturbiner i Smøla vindpark fått nytt utseende. Fire rotorblad på fire ulike turbiner er malt svart, mens den nederste delen av fire turbintårn er blitt helt svarte.

Målet er å gjøre turbinene mer synlige for fugler, og redusere fugledød, som Teknisk Ukeblad tidligere har fortalt.

– Dette prosjektet har vakt litt oppstandelse internasjonalt. Tilsvarende forsøk med maling har ikke vært gjort i denne skalaen tidligere, og vi er blant annet blitt kontaktet av det amerikanske energidepartementet som er interessert i å høre om hvordan vi løser prosjektet, sier prosjektleder i Statkraft Bjørn Iuell.

Komplisert

Resultatet ser tilforlatelig og greit ut, men å male de åtte vindturbinene var ifølge Iuell alt annet enn rett fram.

Å få tillatelse til å male turbinene krevde tillatelse fra Luftfartstilsynet, kommunen, fylkesmannen og grunneierne.

For å unngå å miste leverandørgarantien til Siemens, måtte de velge turbiner hvor garantien ikke lenger gjelder. Årsaken er at malingsmengden påvirker balanseforholdene i konstruksjonen.

– Vi har møtt mange uforutsette hindre, men den virkelige flaskehalsen var den praktiske delen. Å få folk opp i høyden, gjennomføre forarbeid som nedpussing av overflaten og sikre at malingen faktisk sitter på i det tidsrommet prosjektet skal vare. Det var ikke akkurat bare å gå på Jernia og kjøpe maling, sier Iuell.

Totalt kom maleregningen for de åtte turbinene på 750 000 kroner.

– Har fugl begynt å styre mer unna turbinene etter at malingen ble påført?

– Vi har observasjoner av at fugl har flydd mot turbin for så å svinge unna, men det er ikke noe vi kan legge vitenskapelig vekt på så langt. Prosjektet skal vare til 2016, og vi er nødt til å basere oss på harde fakta og gode analyser som kan dokumenteres, sier Iuell.

Les også: Disse gigantmøllene skal gi strøm til 400.000

Merker fugl: Smøla vindpark ligger i et område med en av verdens tetteste bestander av havørn. 14 havørn er GPS-merket , som forteller forskerne i detalj hvor og hvordan de beveger seg. Den såkalte Smøla-lirypa er det også mye av i parken. Espen Lie Dahl

Endre adferd

Forskerne skal bruke en radar, spesialkonstruert til å fange opp fugl, til å dokumentere om svartmalingen fører til at fugl endrer adferd og flyr i et annet mønster enn før malingen ble påført.

Fuglenes flyveadferd skal sammenlignes med tidligere målinger fra et 50-60-talls gps-merkede fugler.

– Vi har også montert videoregistrering av fugl innenfor en 250 meter avstand på to turbiner, en med maling og en uten, for å kunne måle lokalt om malingen utgjør en dokumenterbar forskjell, sier Iuell.

Doggerbank

Dersom Statkraft kan dokumentere at svartmalingen gjør at fugl i større grad styrer unna vindturbinene og reduserer fugledød, kan det ha stor betydning ikke bare for planlegging av vindkraft på land, men ikke minst vindkraft til havs.

Statkraft er som kjent involvert i den planlagte utbyggingen av offshore vindkraft på Doggerbank. Her stiller britiske myndigheter tøffe krav til hvordan de involverte selskapene håndterer kollisjon mellom vindturbin og fugl.

En rimelig, vitenskapelig anerkjent metode for å redusere fugledød til havs, vil derfor være svært verdifullt.

– Å beregne forekomst av fugl langt ute til havs er i dag basert på kvalifisert gjetting. Klarer vi å utvikle en sikker metode for å redusere fuglekollisjoner, kan det føre til at man kan bruke større deler av Nordsjøen til vindkraft. I dag er enkelte områder lukket for selskaper, på grunn av antatt store fugleforekomster, sier Iuell.

Komplisert malearbeid: Maling i 60 meters høyde ga Statkraft en rekke utfordringer, ikke bare av HMS-karakter. Malerne opphold seg i denne Bjørn Iuell Statkraft
Les også:

Pålegges å rive vindmøller til 140 millioner

Her er bølgekraftverket som virker som en radio

Transporterer bladene til verdens største vindturbin langs veien  

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå