Bygging av rigger og andre offshorestrukturer er komplisert. Aker Stord vil beholde sine eldre og erfarne medarbeidere. Det blir det satt pris på. (Bilde: Alf Terje Myklebus/Aker Kværner)

Pris til Aker Stord

Bedriften får prisen får sin vektlegging og vedlikehold av en seniorpolitikk som får eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.

Aker Stord har 150 ansatte som passerer 62 år de nærmeste årene, og som bedriften ønsker å beholde lengst mulig.

Målet er å forlenge tiden de ansatte jobber før de går av med pensjon et halvt år for hvert år som går. Ifølge en pressemelding fra Senter for Seniorpolitikk har man klart å forlenge de ansattes yrkeskarriere med 0,4 år årlig. (©NTB)