Pris til Aker Stord

Pris til Aker Stord
Bygging av rigger og andre offshorestrukturer er komplisert. Aker Stord vil beholde sine eldre og erfarne medarbeidere. Det blir det satt pris på. Bilde: Alf Terje Myklebus/Aker Kværner

Bedriften får prisen får sin vektlegging og vedlikehold av en seniorpolitikk som får eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.

Aker Stord har 150 ansatte som passerer 62 år de nærmeste årene, og som bedriften ønsker å beholde lengst mulig.

Målet er å forlenge tiden de ansatte jobber før de går av med pensjon et halvt år for hvert år som går. Ifølge en pressemelding fra Senter for Seniorpolitikk har man klart å forlenge de ansattes yrkeskarriere med 0,4 år årlig. (©NTB)