OLJE OG GASS

– Plattformen er 100 prosent klar til å kjøre på strøm fra land

Lundin sier de ikke har løyet for Stortinget.

OPPGITT: Daglig leder Torstein Sanness i Lundin Norwaysier de ikke løyet for Stortinget eller myndighetene i forbindelse med utbyggingen av Edvard Grieg-plattformen.
OPPGITT: Daglig leder Torstein Sanness i Lundin Norwaysier de ikke løyet for Stortinget eller myndighetene i forbindelse med utbyggingen av Edvard Grieg-plattformen. Bilde: Maiken Ree
19. des. 2013 - 15:17

Tirsdag denne uken avslørte Teknisk Ukeblad at Lundin har valgt et plattformdesign som vil gjøre elektrifiseringen av Edvard Grieg-plattformen både svært kostbar og komplisert. Dette kommer frem i et referat etter et møte mellom Lundin og Oljedirektoratet (OD).

Lundin avviser påstandene i møtereferatet.

Lundin skal, ifølge referatet, ha ventet halvannet år med å fortelle at de ikke hadde tatt hensyn til myndighetenes krav om at plattformen skulle kunne drives fullt og helt av strøm fra land. Dette vilkåret lå til grunn da Stortinget godkjente utbyggingsplanen.

Plattformen skal bli feltsenter for Edvard Grieg-feltet ved Utsirahøyden i Nordsjøen, der Lundin er operatør.

Skal den fullt og helt bli drevet av kraft fra land, slik politikerne krever, må sentrale komponenter byttes ut, ifølge ODs møtereferat.

Les også: Sentrale politikere var skeptiske til Lundins design av Edvard Grieg-plattformen

Visste om kravet siden juni 2012

Allerede i juni 2012 fortalte Olje- og energidepartementet (OED) Lundin at det var et krav at Edvard Grieg skulle få dekket hele kraftbehovet fra land.

«Dersom departementet finner at en samordnet kraft fra land-løsning for den sørlige delen av Utsirahøydens skal realiseres, skal Edvard Grieg-feltet tilknyttes en slik løsning og legge til rette for og dekke hele sitt kraftbehov med kraft fra land, med mindre departementet av særskilte grunner bestemmer noe annet», heter det i PUD-godkjenningen som OED sendte ut.

Til tross for beskjeden fra departementet valgte Lundin, dersom ODs møtereferat stemmer, å gå videre med et plattformdesign som ikke kunne oppfylle myndighetenes krav.

Les også: Lundin har nå det tredje største budsjettet på sokkelen

Tilbakeviser

Teknisk Ukeblad har nå fått et brev fra partnerskapet i Edvard Grieg-lisensen der de tilbakeviser disse påstandene.

Torstein Sanness sier på telefon fra Amsterdam at de ikke har gjort noe galt.

– Plattformen er 100 prosent klar til å kjøre på strøm fra land hvis det kommer, så vi skjønner ikke hvorfor dette har blitt en stor sak nå, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Det blir en sak fordi vi har fått tak i et referat som henviser til et møte mellom dere og OD. I det referatet kommer det fram at dere ikke har fulgt føringene i stortingsvedtaket som sier at plattformene som bygges på Utsirahøyden skal bruke all sin kraft fra land.

– Jeg har ikke sett dette referatet, men jeg har snakket med dem som var til stede på møtet. Hvis dette er lekket til dere, er vi skuffet over det. Vi har falt ned på en løsning som er fornuftig for alle parter. Vi er klare til å ta i mot strøm hvis det kommer, gjentar han.

Les også: Kun tre har sluttet i Lundin de siste årene. Og en har kommet tilbake

Har lagt til rette

Lundin hevder de har gjort en rekke tiltak for å tilrettelegge Edvard Grieg-plattformen for fremtidig strøm fra land:

  • Valgt hovedtransformator som muliggjør både lokal kraftgenerering og fremtidig strømleveranse fra land,
  • Installert dedikerte J-rør for inntrekning av kabel fra alternativ strømleverandør samt videre distribuering til andre installasjoner,
  • Definert et fleksibelt distribusjonssystem som muliggjør både lokal og alternativ strømkilde,
  • Definert et strømgenereringssystem som kan virke som reserveanlegg dersom en strømfra land-forsyning faller ut.

Selskapet mottok godkjenningsbrevet på sin plan for utbygging og drift (PUD) av Edvard Grieg-plattformen for halvannet år siden. Der sto det at vilkåret om å dekke hele kraftbehovet med kraft fra land ville føre til noe redesign av innretningen.

Likevel valgte Lundin å gå videre med designet som lå til grunn i PUD-en, altså to gassturbiner.

Nødvendig

Sanness sier det var helt nødvendig å designe plattformen med disse turbinene, til tross for myndighetenes vilkår om all kraft fra land.

– Vi har satt opp plattformen med gassturbiner. Det er ikke så rart. Vi skal starte produksjon i 2015, og da vi begynte med designet av plattformen var det ikke klart hva slags kraftløsning man skulle ha på Utsirahøyden. Hvis det ikke var strøm tilgjengelig, måtte vi ha gassturbiner som kunne lage denne strømmen. Denne plattformen er en investering til 24 milliarder kroner. I tilfelle det ikke ble en strømløsning kunne vi jo ikke stått der uten mulighet til å lage strøm, sier Sanness.

Men hva slags redesign kreves for å koble plattformen til strøm fra land?

Edvard Grieg: Våren og sommeren 2015 kommer plattformen på plass på feltet, som ligger ca. 175 km vest for Karmøy. Havdypet er 109 meter.
STRIDENS KJERNE: Edvard Grieg-plattformen bygges ut med to gassturbiner som skal generere varme, selv om Stortinget tidligere har vedtatt at plattformen skal få varme fra kraft fra land. Lundin

– Vi trenger blant annet en generator for å få det til. Det er ikke noe ny stor design. Denne saken har gjort oss veldig oppgitt. Vi har ikke løyet for Stortinget eller myndighetene, sier Sanness.

Vil ikke utdype

Oljedirektoratet står imidlertid på det som kommer frem i møtereferatet.

– Vi har et referat fra møte. Referatet beskriver møtet slik det var. Utover det vil ikke vi si noe mer. Vi ønsker ikke å gå i noen polemikk med Lundin i mediene, sier pressekontakt Bjørn Rasen.

Etter hva Teknisk Ukeblad kjenner til gjennom offentlige dokumenter, er referatet sendt til begge Lundins representanter som var på møtet.

Les også:

Dette er bekymringene rundt Utsira-elektrifiseringen

Statoil nekter for at kraft fra land forsvinner fra Sverdrup

Synes det er merkelig om Utsirahøyden ikke blir elektrifisert

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.