PIL+TBL = Sant?

Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) har tatt initiativ til et møte med Prosessindustriens Landsforening (PIL).TBL vil sondere terrenget og se om det er grunnlag for forhandlinger som kan føre frem til én industriorganisasjon.

Medgiften frister, men må sjekkes nærmere før amors PIL kan trenge inn.

Det er styringsstruktur, organisering og ikke minst bransjearbeidet som vurderes i forhold til en eventuell ny landsforening.

Les mer om: