På den utslippsfrie anleggsplassen er det nesten så du hører fuglene kvitre

Oslo kommune er nominert til pris for pilotprosjektet med utslippsfri byggeplass.

På den utslippsfrie anleggsplassen er det nesten så du hører fuglene kvitre
I Olav Vs gate i Oslo sentrum har Oslo kommune det de tror er verdens første utslippsfrie byggeplass. Foto: Ida Oftebro/Teknisk ukeblad

Norwegian Tech Awards 2019

KANDIDAT NR 2, BYGG OG ANLEGG
Hva: Utslippsfrie byggeplasser 

Hvem: Oslo kommune

UAVHENGIG VURDERING: Fagsjef Christian Eriksen i miljøstiftelsen Bellona

– Oslo er verdensledende i arbeidet med utslippsfrie byggeplasser. De har satt tøffe mål, gått i dialog med leverandørene, stilt krav og påtatt seg risiko, og gjennom dette pekt ut retningen for en hel bransje. En pris til Oslo kommune, gjennom foregangsetater som Omsorgsbygg og Bymiljøetaten, er vel fortjent og helt på sin plass.

Eriksen mener det må anerkjennes hvor godt Oslo faktisk har lyktes i dette arbeidet.

– Verdens første utslippsfrie byggeplass er i gang i Olav Vs gate, men utover dette er det også gjort et arbeid internasjonalt. Gjennom EU-initiativer og bynettverket C40 har man satt temaet på agendaen for store byer verden over. I løpet av de nærmeste årene vil vi se flere byer starte egne utslippsfrie byggeplasser.

– Slik endrer man en bransje. I Oslos foretak og etater har man bestemt seg for å gjøre noe nytt, dytte en bransje til å innovere, bruke innkjøpsmakten sin til å kutte utslipp og skape en bedre by. Det er offensivt og en modell for hvordan offentlig sektor kan gjøre en enorm forskjell, hvis de tør og vil.

Det eneste du hører når hjullasteren på tre tonn kjører, er den pålagte ryggevarsleren og raslingen av pukk. To gravemaskiner, én på åtte og én på 16 tonn summer stille i bakgrunnen. Lukten og lyden av dieselmotorer, som man vanligvis forbinder med en byggeplass, er totalt fraværende. Det er nesten så man hører fuglene kvitre.

I Olav Vs gate midt i Oslo sentrum, utenfor Saga kino, skal det bli gågate. Andre deler av gata skal få brede fortau og ladeholdeplass for el-taxier. Det skal plantes trær og legges heller.

Det er ikke det spesielle. Det som vekker interesse langt utover Norges grenser, er at denne byggeplassen er mer eller mindre utslippsfri.

Anleggsleder Klaus Kristiansen fra Steen og Lund og avdelingsleder Leif Jørgen Bjerck i Bymiljøetaten i Oslo kommune på anleggsplassen i Olav Vs gate. Foto:  Ida Oftebro/Teknisk ukeblad
Les også

Kreativ kontraktstrategi

For å få til det, var det nødvendig med litt kreativ kontraktstrategi, sier avdelingsleder Leif Jørgen Bjerck i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Løsningen ble å inngå en separat tjenestekonsesjonskontrakt om leie av utstyr med leverandøren Sørby maskinutleie, for så å invitere entreprenørene til å levere tilbud på den betingelsen at de leide det aktuelle utstyret.

Det koster å være tidlig ute. Prisen på en gravemaskin som er bygget om med el-motor og batteri, ligger på om lag tre ganger så mye som en vanlig gravemaskin. Selv om maskinleie bare utgjør en liten del av totalkostnadene for prosjektet, så merkes det på sluttregningen.

– Enova gir noe støtte til kjøp av maskinene, så prisen blir omtrent dobbelt så høy som for en vanlig gravemaskin. Vi håper prisene skal falle når store produsenter som Hitachi, Caterpillar og Volvo kommer på banen med elektriske maskiner, sier Bjerck.

I 2015 stod anleggsmaskiner for utslipp av 170.000 tonn CO2 i Oslo kommune, ifølge tall fra Asplan Viak. Det er en av årsakene til at kommunen har satt mye inn på å få ned utslippene fra bygg og anlegg.

Norwegian Tech Awards

Teknisk Ukeblad Media deler hvert år ut Norwegian Tech Awards. Vinnerne offentliggjøres og prisen deles ut på Oslo Militære Samfund 19. november.

Det deles ut flere priser:

Norwegian Tech Award: Hovedprisen
Norwegian Tech Award: Building and Construction
Norwegian Tech Award: Maritime
Norwegian Tech Award: Energy
Årets teknologileder
Hedersprisen

Kriterier: Skal representere en god ingeniørmessig løsning eller gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem.

Nominerte i kategorien Bygg og anlegg

  1. Entra for Kristian Augusts gate 13
  2. Oslo kommune for utslippsfri byggeplass
  3. Powerhouse-alliansen for Powerhouse Brattørkaia

Vinnerne kåres av en fagjury bestående av:

Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna (juryleder)

Alexandra Bech Gjørv, SINTEF

Morten Dæhlen, UiO

Håkon Haugli, Innovasjon Norge

Trond Markussen, Nito

Anne Borg, NTNU

Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet

Knut E. Sunde, Norsk Industri

Mette Vågnes Eriksen, Polyteknisk Forening

Jan Moberg, TU

Rakk ikke CE-merking av komprimeringsutstyret

Fortsatt er det en lang vei å gå. Derfor er pilotprosjektet viktig.

– Planlegging har vært en veldig viktig del av dette prosjektet. Vi har brukt mye tid på markedsundersøkelser og planlegging før denne piloten kunne bli en realitet, sier Bjerck.

Plutselig blir vi avbrutt av et salig lurveleven. Det er en vibroplate som går på biodiesel som brukes til å komprimere massene som er kjørt på.

– Noe utstyr har rett og slett ikke latt seg skaffe i tide, som denne vibroplata. Då må kvaliteten komme først, sier Bjerck , som håper utstyrsleverandøren vil ha en elektrisk versjon CE-merket før prosjektet er ferdig.

Savner ikke støyen

De ansatte på byggeplassen savner ikke eksos og støy fra dieselmotorene. Gravemaskinfører Andreas bekrefter det rådende inntrykket.

– Den største forskjellen er støyen. Man kan faktisk stå og snakke her, sier han.

Anleggsleder Klaus Kristiansen i entreprenør Steen og Lund bekrefter at de utslippsfrie maskinene gir et bedre arbeidsmiljø for de ansatte. Ellers merker de ikke stor forskjell, bortsett fra at de er nødt til å passe på å flytte kabelen til den store gravemaskina. Maskinene lades i lunsjen og på nattestid. Kommunen sørget for ekstra byggestrøm før prosjektet kom i gang.

Elektriske gravemaskiner bruker mye strøm. Dette var viktig å gå på plass før anleggsarbeidet startet. Foto:  Ida Oftebro/Teknisk ukeblad

– Det skapet der borte er ganske mye større enn det som er vanlig på en sånn byggeplass som denne, sier Kristiansen og peker.

Les også

I 2025 skal alt være utslippsfritt

Olav Vs gate er en travel gate med mye fotgjengertrafikk. Også i dag haster folk forbi på midlertidige gangveier. Ved Saga kino står inngangsdøra åpen inn til kaffebaren i lobbyen.

– Det hadde ikke skjedd hvis dette hadde vært en fossil byggeplass, sier Bjerck.

Planen er at alle bygge- og anleggsprosjekter i regi av Oslo kommune skal være utslippsfrie innen 2025. Pilotprosjektet er satt i gang for å samle erfaring som kan komme til nytte. Bjerck venter at stadig flere byggeplasser vil bli utslippsfrie fram mot 2025. Foreløpig har ikke Bymiljøetaten planlagt flere helt utslippsfrie prosjekter. Andre kommunale foretak, som Omsorgsbygg, skal imidlertid ha konkrete planer om utslippsfrie prosjekter.

– Foreløpig er det kanskje viktigere at alle våre prosjekter er mest mulig utslippsfrie enn at ett prosjekt er helt utslippsfritt, men en slik pilot som denne er veldig nyttig når det kommer til å hente erfaringer.

Les også