DOKTORGRADER

Oversvømmelser i byer

Det skriver Linmei Nie fra Kina i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.

Dette forskningsarbeidet kan bidra til å forbedre kontrollen med oversvømmelser og til gi en bedre flomforvaltning. Arbeidet gir også kunnskap om hvordan vannet beveger seg i avløpssystemet, spesielt når det er overbelastet, og hvordan oversvømmelser skjer på overflater i byer.

Nie har benyttet både kvalitative og kvantitative metoder i studiet. Risikoanalyse er utført, og 68 potensielle årsaker til oversvømmelser er identifisert. To modeller, Tank-modellen og Dobbeltavløp-modellen, er utviklet for å simulere vann som renner i avløpsrør, og oversvømmelser på overflater. GIS (geografisk informasjonssystem) er benyttet i analysen. I tillegg er flere skadeforebyggende tiltak undersøkt i kombinasjon med flomberegningene. Case-studier fra Norge og Kina er brukt for å undersøke metodene og modellene som er utviklet i avhandlingen.

Avhandlingen har tittelen «Flooding Analysis of Urban Drainage Systems / Oversvømmelsesanalyse av vann- og avløpssystemer.» Arbeidet er utført ved Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU, med professor Wolfgang Schilling som hovedveileder og professor II Sveinung Sægrov som medveilder. . Arbeidet er finansiert av Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi / Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU.

Linmei Nie er Bachelor (1984) og Master (1990) i ingeniørkunnskap fra Nord-Kina universitet for vannressurser og vannkraft, og er ansatt som overingeniør ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hun disputerte for graden dr.ing. 16. april.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.