KARRIERE

OTP til ingen nytte

Obligatorisk tjenstepensjon er ingen garanti for en alderdom i luksus.
Obligatorisk tjenstepensjon er ingen garanti for en alderdom i luksus. Bilde: Arkiv
Truls Tunmo
4. sep. 2006 - 07:36

Dette er OTP

  • Ordning som skal sikre alle ansatte en pensjonsordning gjennom yrkesdeltagelse.
  • 600 000 nye arbeidstagere får OTP fra 1. juli 2006
  • Man må være fylt 20 år, være medlem i folketrygden og ha minimum 20 prosent stilling.
  • Obligatorisk tjenestepensjon skal kunne utformes som en innskuddsordning eller som en ytelsesordning.
  • Innskuddsordning: Foretaket skal betale minst to prosent av lønn mellom 1G og 12 G som årlig innskudd til pensjonsordningen for de ansatte som er omfattet.
  • Den enkelte pensjon avhenger av innskuddets størrelse, i tillegg til avkastning som oppnås underveis.
  • I en ytelsesbasert ordning er pensjonsytelsen garantert av arbeidsgiver, som en andel av sluttlønnen.
  • Det kan avtales at også arbeidstagere skal betale innskudd til ordningen. Maksimalt fire prosent av lønnen mellom 1 og 12 G.

Kilde: Pensjonsekspert Alexandra Plahte i konsulentselskapet Steenberg og Plahte AS.

Smånytt:

Autogen trening mot prestasjonsangst

Hvem har ikke i yrkeslivet merket former for prestasjonsangst? Autogen trening kan hjelpe mot blant annet dette.

– Autogen trening er en direkte avspenningsteknikk for muskulaturen. Dette gir igjen økt velvære, forbedrer konsentrasjonsevnen og fører til færre plager. Rent spesifikt kan autogen trening brukes for å beherske for eksempel prestasjonsangst i jobbsammenheng, sier fysioterapeut og manuell terapeut Arne Ringen som driver Holtet Fysikalske i Oslo.

Psykologer og for eksempel fysioterapeuter som har spesialutdannelse, kan utøve autogen trening som terapiform i et behandlingsopplegg.

– Disse kan også lære pasienten å bruke metoden selv, uavhengig av terapeuten, sier Arne Ringen.Lær å takle stress

På 1970-tallet utviklet to professorer ved et universitet i Los Angeles NLP - nevrolinguistisk programmering. NLP er en metode for selvutvikling, og brukes blant annet for å lære seg å takle stress og problemer på en mer rasjonell måte. NLP baserer seg på bruk av det beste innen forskjellige retninger innen psykologien.

Kilde: Fysioterapeut og manuell terapeut Arne Ringen.Nytt kurs

Handelshøyskolen BI i Oslo i samarbeid med NIT Northern Institute of Technology i Hamburg, starter i februar 2007 kurset Executive MBA in technology management.

Kurset går over fire semestre, og er et deltidsstudie. Prisen er 225 000 kroner.

Mer informasjon finnes på www.bi.no/mba

Fra 1. juli i år er 600.000 arbeidstagere sikret obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Dette betyr at arbeidstagerne opparbeider seg pensjonsrettigheter fra arbeidsplassen. Men undersøkelsen til Storebrand viser at OTP ikke garanterer en god, økonomisk pensjonisttilværelse.

I et intervju med Aftenposten sier informasjonssjef Personmarked i Storebrand Livsforsikring, Bjørn Erik Sættem, dette:

– Innføringen av OTP kompenserer omtrent nøyaktig for innstrammingen i Modernisert folketrygd.

Ifølge den nye folketrygden forutsettes det at dersom folk lever lenger, vil pensjonen fra folketrygden reduseres. Grunnen er at den da skal fordeles over flere år, den såkalte delingstallmodellen. I Norge antas levealderen å øke med et år per tiår. Det betyr i så fal at når dagens 20-åringer når pensjonsalder i 2050, er levealderen 4 år lenger enn i dag.Berører ikke Tekna-medlemmer

Visepresident i Tekna, Åsmund Knutsen, mener de aller fleste Teknamedlemmer ikke vil bli berørt av OTP.

– For Teknas medlemmer er det et stort flertall som har eksisterende tjenestepensjonsordninger, og innføring av OTP vil således ikke berøre dem.

For ingeniører er ikke OTP et konkurransedyktig element i betingelsene man får hos sin arbeidsgiver, ifølge Tekna.

– Stort sett vil de fleste arbeidsgivere ha bedre ordninger å tilby sine ansatte. Det har vært klart helt fra pensjonskommisjonen ble innført at veksten i de samlede pensjonsutgifter til Staten må kontrolleres. En OTP-ordning er innført for å sikre de arbeidstagere som ikke har hatt en tjenestepensjon tidligere, sier Åsmund Knutsen.Les mer om: