SAMFERDSEL

Oslos nye T-bane

Siemens lover at T-banevognene til Oslo Sporveier er basert på velprøvd og kjent teknologi.

T-banevognene skal produserer i Tyskland og Østerrike og testes både der og i Oslo. De første vognene kommer til Norge i 2005 for utprøving. Innen 2008 skal alle 99 vogner være levert.

Siemens-sjefen i Norge, Hans Lødrup, er svært stolt over å ha halt i land kontrakten med Oslo Sporveier.

- Siemens lover at Oslo Sporveier får en moderne og samtidig velprøvd teknologi. Vi imøtekommer kundens mange spesielle behov, hevder Lødrup.

Han viser blant annet til at vognene skal testes både på kontinentet og Nørge før levering og at det er tatt spesielle hensyn til sikkerhet og bevegelseshemmede.

Det tyske storkonsernet mener å kunne lever det beste metro-materiellet som finnes, ifølge en pressemelding. Her er skrytelista til Siemens for Oslo-vognene:

- Vognene skal ha et høyt sikkerhetsnivå

- Vognene skal være miljøvennlige

- Vognene skal være bekvemme både for passasjerer og personell

- Vognene skal være tilpasset bevegelseshemmede

- Vognene skal være pålitelige og ha lang levetid

- Vognene skal være lette å vedlikeholde

- Vognene skal takle skiftende klimatiske forhold

Siemens har de senere åra levert metrovogner til Wien, Bangkok, Singapore, Shanghai, Boston, Melbourne og Nürnberg.