Ormen-gass til land

  • offshore

Etter det Teknisk Ukeblad erfarer, vil operatørselskapet Norsk Hydro anbefale ilandføring.

Befolkningen i Aukra kommune - der rørledningen eventuelt kommer på land, må vente litt før den spretter champagnekorkene.

Ledelsen i Norsk Hydro skal legge frem sin beslutning for de andre deltagerne i Ormen Lange-lisensen 26. september. Signalene fra tidligere runder er at flyterkonseptet står sterkt ut fra lavere kostnader. Statoil - med en eierandel på 11% - har kjempet hardt for å få gassen til sitt eget anlegg på Tjeldbergodden, men måtte kaste inn håndkleet tidlig i vår.

To konsepter har vært utredet parallelt.

I det ene konseptet bygges feltet ut med undervannsbrønner og gassen føres til Nyhamna i Aukra kommune. I det andre bygges også feltet ut med undervannsbrønner, men gassen føres til en flytende prosesseringsplattform før gassen føres direkte videre i rørledning sørover til eksisterende rørledninger i Nordsjøen.

Prosjektledelsen i Hydro har vurdert de to konseptene ut fra 15 kriterier som foruten teknikk også omfatter økonomi, miljø og samfunn. Den totale nytten for samfunnet er tillagt betydelig vekt.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå