Oppretter veitilsyn

Oppretter veitilsyn
UAVHENGIG? Veitilsynet skal være en egen enhet under veidirektøren, men det blir ikke noe problem å ha et tydelig skille mellom denne enheten og andre deler av etaten, mener Kleppa. Bilde: Truls Tunmo

Samferdselsdepartementet oppretter et eget veitilsyn som skal overta tilsynsoppgavene til Statens vegvesen i 2012.

Les også: – Veitilsyn til ingen nytte

– Styringsmessig skille

– Tilsynsoppgavene til Statens vegvesen skal legges til en egen enhet direkte under veidirektøren. Det skal være et tydelig organisatorisk og styringsmessig skille mellom tilsynsvirksomheten og annen virksomhet i etaten, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Les også: Krever uavhengig veitilsyn

Klart om ett år

Veitilsynet skal være på plass første halvår 2012 og legges til Voss. Tilsynet får mellom fem og ti ansatte fra oppstart.

Det skal blant annet føre tilsyn med at staten, fylkeskommunene og kommunene har nødvendige systemer for å oppfylle fastsatte krav til trygghet.

Les mer:

Kritisk til veitilsyn

– Veiforvaltningen må granskes

Utvalgsflertall vil ha eget veitilsyn

Krever veitilsyn nå

Les mer om: