OLJE OG GASS

OMV med betydelig gassfunn i Norskehavet

Traff i Hades- og Iris-prospektene. 

OMV har funnet gass og kondensat i Hades- og Iris-prospektene i Norskehavet.
OMV har funnet gass og kondensat i Hades- og Iris-prospektene i Norskehavet. Foto: Oljedirektoratet

OMV har funnet gass og kondensat i Norskehavet, opplyser Oljedirektoratet i en melding mandag morgen. 

Og brønnen traff ikke bare på ett funn - men to. 

Det første, Hades-prospektet, inneholder mellom 19 og 113 millioner fat oljeekvivalenter. Det andre, Iris, er beregnet til mellom 19 og 132 millioner fat oljeekvavilenter, i form av gass og kondensat. 

Nær infrastruktur

Til sammen kan brønnen dermed inneholde så mye som 245 fat oljeekvavilenter, eller 39 milliarder standard kubikkmeter gass. 

– Dette er vår andre letesuksess på norsk sokkel som operatør, etter Wisting-funnet, og den første letebrønnen med høyt trykk og høy temperatur vi har boret på norsk sokkel. Jeg er svært fornøyd med resultatet av brønnen. Hades og Iris kan være av betydelig størrelse og medeierne vil evaluere og undersøke videre potensialet i funnene, sier daglig leder i OMV Norge, Knut Mauseth, i en pressemelding.

Rettighetshaverne vil vurdere å avgrense funnet med hensyn til en videre mulig framtidig utbygging, skriver OD.  

Rettighetshaver i lisensen Faroe Petroleum beskriver i en melding funnene som betydelige gass- og kondensatfunn. De påpeker også at Iris- og Hades-funnene ligger nær eksisterende infrastruktur i midtre del av Norskehavet.

Brønnen er boret 245 kilometer nordvest av Kristiansund, om lag fem kilometer nordvest for det produserende Morvin-feltet og 20 kilometer fra Åsgard, som produserer store mengder gass og kondensat og transporterer det videre til Europa.  

To kolonner med gass og kondensat

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum henholdsvis i nedre kritt (Langeformasjonen) og i midtre jura (Garnformasjonen).

Brønnen traff i det primære letemålet på en total gass/kondensat-kolonne på om lag 35 meter i Langeformasjonen, hvorav 15 meter utgjør reservoaret som består av sandsteiner med moderate til gode reservoaregenskaper. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

I sekundært letemål ble en total gass/kondensat-kolonne på om lag 95 meter påtruffet i Garnformasjonen, hvorav 85 meter utgjør reservoaret som består av sandsteiner med varierende reservoarkvalitet fra moderat til meget god. Gass/vann-kontakten ble påtruffet på 4295 meter under havnivå. 

Trykkdata viser at Hades og Iris trolig er to ulike oppsamlinger med hydrokarboner. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4513 meter under havflaten og ble avsluttet i Rorformasjonen i nedre jura. Havdypet er 342 meter.

Les mer om: