Elbilen og oljeindustrien

– Om antall elbiler øker til 300 millioner, vil det gi en reduksjon i CO2-utslippet på én prosent

Men olje og gass-direktøren tar elbiler imot med åpne armer.

Karl Eirik Schjøtt Pedersen varmer opp til Nordic EV Summit 2018.
Karl Eirik Schjøtt Pedersen varmer opp til Nordic EV Summit 2018. (Bilde: Tormod Haugstad)

Men olje og gass-direktøren tar elbiler imot med åpne armer.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

De fleste ser ut til å være enige om at elbilene kommer til å ta over for biler med forbrenningsmotor. Uenigheten ser stort sett ut til å dreie seg om hvor raskt det vil skje.

Mens noen mener at den siste nye bilen med forbrenningsmotor kommer til å settes i produksjon før 2025, tror andre det vil ta langt lenger tid.

Det som er sikkert er at utviklingen vil påvirke norsk olje- og gassindustri. Transportsektoren står for 56 prosent av den globale etterspørselen etter olje, og lette kjøretøy utgjør halvparten av dette. 

Det finnes eksempler på at oljeindustrien jobber for å fremstille elbiler i et lite fordelaktig lys, særlig i USA.

Men når vi spør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, er det tilsynelatende liten motstand å spore.

– At det er mulig å i større grad bruke elbiler er viktig i et klimaperspektiv, og det må være et mål at mest mulig av biltrafikken går over til elektrisitet, sier Schjøtt-Pedersen.

Schjøtt-Pederesen er en av foredragsholderne under årets elbilkonferanse Nordic EV Summit som går av stabelen i Oslo denne uken.

Tror på økt etterspørsel etter elbiler

Samtidig er det viktig at elektrisiteten produseres på en miljøvennlig måte, og her er det viktige endringer på vei. I den sammenhengen ligger Norge langt fremme, mener han.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass. Bilde: Mona Strande

Selv om andelen elbiler er høy i Norge, er det særdeles sjeldent både i europeisk og global sammenheng. Overgangen til elbiler er bare i sin spede begynnelse, men Schjøtt-Pedersen tror dette kommer til å øke raskt.

– Vi ser globalt sett økt etterspørsel etter mobilitet, dels fordi befolkningen øker og dels fordi velferdsnivået øker. Samtidig ser vi at vi får økt energieffektivitet i de tradisjonelle bilene og kraftig vekst i antall elbiler, sier han.

Han viser til IEA, som har anslått at det i 2040 vil være opp mot 280 millioner elbiler på veiene. Samtidig vil det være 2 milliarder biler totalt på veiene.

En prosent reduksjon

– Selv om antallet elbiler øker til 300 millioner, så vil det gi en reduksjon i CO2-utslipp på én prosent, sier han.

Dette går frem av IEAs World Energy Outlook 2017, hvor det beregnes at elbilene vil utgjøre 280 millioner i 2040, men samtidig vil det totale antallet bilene på veiene dobles. 

Han passer på å understreke at dette er en viktig prosent, men at det er et eksempel som viser at bruken av energi er veldig sammensatt. Elbiler er likevel svært viktig for luftkvaliteten i byene.

Og selv om mesteparten av verdens personbiler blir elektriske, vil det ta lang tid før det er en realitet, tror han. Og selv da vil det være en begrenset del av den samlede energibruken i verden.

– Man ser at det utvikles noen elektriske drevne enheter innen andre transportformer som skip og fly, men det forventes at dette tar lenger tid. Det skal utvikles vesentlig fra i dag, blant annet fordi batteriet blir for tungt til å dekke energibehovet, tror han.

Schjøtt-Pedersen tror elektrifiseringen av personbiler vil gå enda raskere enn det IEA legger til grunn. 

Renault Zoe er Europas bestselgende elbil. Bilde: Per-Ivar Nikolaisen

– Det er stor avstand fra nesten 300 millioner til 2 milliarder. Med tanke på den klimautfordringen vi står overfor må politikerne får dette til å gå enda raskere, sier han.

Oljen lever videre

Tross det: Det vil fortsatt være behov for norsk olje og gass. 

– Selv om transport representerer over halvparten av oljeetterspørselen, så er etterspørselen fra personbiler bare om lag en firedel av det som går til transport. Hoveddelen av etterspørselen kommer fra fly, skip, og lastebiler, sier han.

Olje og gass vil utgjøre en betydelig del av energiforsyningen i 2050 og 2060, og det er en vesentlig del av produksjonen som går til andre ting enn persontransport. 

Mye av det vi omgir oss med er laget av petroleum, enten det er plastbokser i kjøkkenskapet, fleecegensere, eller både interiøret og eksteriøret på fly.

– Deler av industrien vil være avhengig av høy varme, hvor olje, gass eller kull er alternativene. Det vil være økt etterspørsel etter energi til disse produktene, samtidig som vi kan vente mindre etterspørsel til persontransport.

Olje og gass blir også viktig i et scenario der vi skal nå togradersmålet i Paris-avtalen, mener Schjøtt-Pedersen. For skal vi ha nok energi til å opprettholde ønsket velferdsnivå må en tredel av verdens energibehov dekkes av olje og gass i 2050.

- Må finne mer olje og gass

Det er lavere etterspørsel enn i dag. Han legger til grunn at etterspørselen etter olje og gass når sin topp en gang neste tiår. Samtidig tømmes reservoarene.

– Skal vi klare å dekke behovet for olje forutsetter det at vi hvert år fremover finner olje og tilsvarende det Norge produserer hvert år. Analyser har vist at utviklingen av olje og gass blir viktig også i et scenario hvor vi skal nå togradersmålet. Kull fases ut, mens gass blir viktig, sier han.

Han sier at vi må redusere utslippet fra sluttbruken, for eksempel gjennom karbonfangst og lagring. Men måten olje og gass produseres er viktig. Det er ikke nytt at norsk petroleumsindustri liker å trekke frem at produksjonen her i landet er blant den minst miljøskadelige. Ei heller at det snakkes om at det er bedre med «ren» norsk olje enn «skitten» olje fra fracking eller oljesand.

Så i det store bildet ønsker han at norsk teknologi kan bidra til at olje og gass kan produseres her, med så lite avtrykk som mulig.

Helt urealistisk å kutte ut olje

Han mener debatten om hvorvidt vi skal produsere olje eller ikke, ofte er veldig svart-hvit. Selv om det blir flere elbiler, er ikke det nødvendigvis det samme som at behovet for olje og gass forsvinner. 

Natur og ungdom demonstrerte mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen  i 2010.  Bilde: Tore Stensvold

Elektrifisering av bilparken vil gå raskt, mens det i andre sektorer kan gå lang tid. Det vil også gå i ulikt tempo i ulike geografiske regioner. 

– Det er ingen motsetning mellom at vi skal produsere olje og gass og at vi skal nå togradersmålet, sier Schjøtt-Pedersen.

Stenger vi produksjonen av norsk olje og gass, tilsvarer det to prosent av verdens produksjon. 

– Det blir et dramatisk underskudd av energi om vi bare kutter utvinningen av olje og gass globalt, og det er fullstendig urealistisk. Vi må klare å holde oppe ambisjonene og visjonene, og samtidig gjøre det i et realistisk perspektiv, sier han.

Helt elektrisk transport er mulig

– Det realistiske perspektivet er at det vil være mulig å utvikle elektrisk mobilitet slik at mesteparten av persontransporten blir elektrisk. Det er mulig å produsere betydelig med fornybar energi enn man tidligere trodde, sier han.

Men det er langt igjen å gå. Det er to millioner elbiler på veiene i hele verden, og sol og vind dekker en til to prosent av energibehovet globalt. 

Så selv i et grønt skifte vil det være stort behov for oljen, mener han. 

Lite land med store ressurser

– Elbiler er lite utbredt de fleste andre steder i verden. Lever vi i en elbilboble her i landet?

– Jeg vil heller si det slik at på samme måte som Norge og Norden lå veldig lagt fremme på utviklingen av telekommunikasjon tidligere, så er det også slik at vi vil ligge veldig langt foran når det gjelder elektriske biler. Det er veldig bra. Vi er et lite land med store ressurser, som kan gjøre noe viktige skifter, sier han.

Han mener vi likevel må huske at verden er voldsomt stor, med veldig store forskjeller. Det er viktig å ta innover oss at verden ikke nødvendigvis er slik vi ser den selv.

– Det er ingen motsetning at Norge er en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet samtidig som vi er en olje- og gassprodusent.

– Gitt at verden trenger olje og gass, er det viktig at vi i Norge har en olje- og gassindustri som stiller krav til seg selv som går utover det myndighetene krever. Det er viktig, og en dyp seriøsitet i det arbeidet som skjer, og derfor mener jeg vi bær være stolt av norsk elbilpolitikk, men også klimapolitikken i norsk oljenæring, som antakelig er den mest offensive i hele verden, sier han.

  • Les flere artikler om elbil.

Kommentarer (44)

Kommentarer (44)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå