DOKTORGRADER

Oljespredning mellom isflak

Dersom modellen videreutvikles og forbedres, kan den bli et redskap til bruk i oljevernberedskapen for kalde havområder.

Det finnes store petroleumsressurser i isfylte farvann. Noen felt er allerede i drift, mens andre er under planlegging eller utbygging. Petroleumsvirksomhet medfører alltid en risiko for uhell som medfører utslipp av olje, og disse områdene regnes for å være særlig sårbare.

Det er derfor viktig å vite mest mulig om hvordan sølet vil arte seg, slik at en eventuell opprydningsaksjon kan bli best mulig. Da er det en fordel å kunne forutsi hvor oljen vil bevege seg.

I arbeidet blir oljen betraktet som en viskøs væske som sprer seg på vannoverflaten. Isflakene definerer grensebetingelser for hvor oljen kan strømme, og flakenes bevegelse bidrar også til å flytte på oljen.

Den matematiske modellen som er satt opp, er tatt i bruk numerisk på en slik måte at den kan kobles til en eksisterende modell for å simulere isdekket. Gjøsteen har utført bassengforsøk og sammenlignet resultatene med tilsvarende simuleringer. Modellen overestimerer spredningen, særlig i den innledende fasen.

Dette kan trolig bedres ved å utvikle modellen videre, blant annet gjennom å beskrive effekten av issørpe mellom isflakene.

Avhandlingen har tittelen «Numerical and Physical Modelling of Oil Spreading in Broken Ice / Numerisk og fysisk modellering av oljespredning mellom isflak».

Arbeidet er utført ved Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU, med professor Sveinung Løset som veileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd og Saga Petroleum ASA/Norsk Hydro.

Janne K. Økland Gjøsteen er sivilingeniør (1998) fra Fakultet for fysikk og matematikk, NTNU, og har disputert for graden dr.ing. Hun er ansatt som post doc ved Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.