OFFSHORE

Oljeproduksjon på dypt vann

1. nov. 2001 - 12:57

Verdens første prosessanlegg for olje under vann produserer endelig som forutsatt. Nå, en drøy måned etter oppstart produserer anlegget 2900 kubikkmeter olje i døgnet.

– Troll Pilot er en milepæl for produksjon av olje og gass på dypt vann, sier William Bakke i Norsk Hydro.

Problemer underveis

Optimismen var stor da Troll Pilot ble senket ned på havbunnen for to år siden. Planen var å komme i gang sommeren 2000, men feil ved prosjektet gjorde at produksjonen kom i gang først ett år senere.

I prosjektet har Hydro møtt problemer med tilkoplingen med den kombinerte kraft og kontrollkabelen.

– Vi har hatt problemer med både høyspent kraftforsyning og de øvrige elektriske overføringene til kontrollssystemet. Å løse feilene tok nesten ett år, forteller Bakke.

–Å separere olje fra vann på havbunnen gir store fordeler i prosessanlegget på dekk. I stedet for at plattformen må kunne prosessere store mengder assosiert vann, kan prosessanlegget fylles med olje. Vi kan dermed ha høyere produksjon i anlegget.

Under to prosent vann igjen

Troll Pilot ble bygd av ABB i samarbeid med Norsk Hydro og Framo, som leverte selve pumpemodulen. Separatoren har spesielle innløp og utløp. Innløpet er formet som en syklon, mens utløpet sender både olje og gass opp til innløpsseparatoren på Troll C i en tofasestrøm.

Vanninnholdet i olje og gassblandingen som går til plattformen, er mindre enn to prosent. Produsert vann som sendes via en injeksjonspumpe tilbake i reservoaret, innholder mindre enn 600 ppm olje.

Miljøvennlig

Fordelene ved havbunnsprosessering er mange. Det er miljøvennlig fordi det krever mindre energi både til pumper, kjøling og til varmeproduksjon. Rørdiametre kan reduseres, og ikke minst kan størrelsen på separatorene og øvrig utstyr på dekk reduseres. Dette betyr betydelige innsparinger i vekt, noe som gir reduserte kostnader ved utbygging.

Når i tillegg selve brønnstrømmen blir lettere, kan oljeselskapene få mer ut av reservoaret, fordi mottrykket i rørledninger og stigerør blir lavere.

Etter at Hydro i samarbeid med leverandørene fant og rettet feilene, ble enden av kontrollkabelen i sommer tatt til overflaten for reparasjon før den igjen ble montert til Troll Pilot-anlegget. Etter oppstart 25. august i år har anlegget fungert fullt ut tilfredsstillende.

Troll Pilot kan stå som et foregangsprosjekt når mer og mer av verdens oljeproduksjon til havs går mot store dyp.

– Vi har problemfri drift på 345 meters dyp. Med Troll Pilot kvalifiserer vi ny teknologi som gjør det mulig å bygge ut marginale felt på store dyp. Rundt regnet kan produksjon av olje og gass komme i gang for halvparten av kostnadene for en plattformløsning og gjøre det klart lettere å få god økonomi i en feltutbygging, avslutter Bakke.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.