OFFSHORE

Oljepolitikken må endres nå

Skal regjeringens mål om å nå den langsiktige utvikligsbanen som kan gi opp til 1000 milliarder kroner mer i inntektekter for den norske staten, og bidra til en vekst på 2000 milliarder kroner frem til 2050, må det en rekke endringer til, mener Reiten. Han vil ha ny skattepoltikk og utvide leteområdene mot nord.

- Vi har store muligheter for videre vekst på norsk sokkel. Da må vi få nye forutsigbare rammevilkår. Det må til for å viderutvikle den norsek petroleumsklyngen, sa Reiten under Hydro energiseminar i Bergen.

Det er først og fremst dagens skatteregimet som hydrosjefen mener må endres: Han påpekte at staten stikker av med 90 prosent av inntektene på norsk sokkel.

I tillegg er det ikke gjort et eneste drivverdig oljefunn i lisenser som er tildelt etter 1986. Det gir ikke grunnlag for at nye selskaper setter Norge øverst på kartet når de skal ut å lete eller nye petroleumsforkomster.

Regjeringen mål krever en stor innsats fra den norske petroleumsklyngen. Skatteregimet må endres slik at det er rom for å utvikle små felt og at det vil bli lønnsomt å drive teknologiutvikling for å øke utvinningsgraden på sokkelen.

- Politikerne må vise vilje til å gjøre skattemesige tilpasninger nå slik at vi ikke kommer på den såkalte forvitringsbanen. Hvis ikke det skjer noe snart faller produksjonen.

På britisk sokkel falt produksjonen med 30 prosent før poltikerne reagerte, og det tok ti år før de kom opp i produksjonsvolum igjen. Politikerne bør hindre at dette skjer i Norge, mener Reiten.

Må inn i Barentshavet

Snart er det bare hver 7. letebrønn som bores på norsk sokkel som resulterer i en drivverdig petroleumsforekomst. Dette bekymrer oljeselskapene nesten like mye som mangelen på nytt leteareal på sokkelen.

Uten nye forekomster, ingen produksjon.

Hydros konsernsjef Eivind Reiten er kategorisk når han sier at dersom regjeringen og Stortinget går inn for petroleumsfrie soner, vil det bli umulig å nå regjeringens langsiktige mål.

- Jeg kan akseptere at regjeringen ser på de miljømessige konsekvensene av petroleumvirksomheten i de sårbare nord-områdene, men det må ikke ta så lang tid. Dette kan føre til at petroleumsindustrien blir et offer for manglende politisk konsistens. Politikerne må forstå at det tar mange år fra det gjøres et mulig drivverdig funn til en produksjonsstart.

Reiten mener det er fullt mulig å leve i sameksitens med fiskeriinteressene.