OFFSHORE

Oljelense redder fisk

En modifisert oljelense kan bli redningen for oppdrettsfisk som trues av lenkemaneter. Verdier for mange millioner kroner er allerede gått tapt.

Bare i løpet av én dag fikk Fiskeridirektoratet inn meldinger om at manetene har drept 80.000 tonn laks fra trøndelagsfylkene. Senere er det meldt om tap av fisk også på Helgeland. Lenkemaneten, også kalt kolonimanet, er observert i Lofoten og Vesterålen. Den påfører fisken sviskader, som igjen fører til infeksjoner.

Tett duk

- Problemet med maneten er at den brytes opp når den driver inn mot notveggen. Dermed spres nesle-cellene rundt om i merden og påfører fiskene skader, sier prosjektleder Hugo Svendsen i vesterålsbedriften Norlense.

Svendsen mener en svært tett duk vil holde manetene unna. Utstyret består av en standard oljelense påmontert en 10 meter dyp duk med 1 til 1,5 milllimeter åpning.

- Dette blir tett nok til å holde manetene vekk, samtidig som vannet slipper gjennom. Tette poser finnes allerede, men da snakker vi om store kapitalkostnader samt energikostnader forbundet med å pumpe vann inn i merdene fra dypvannsledning, sier Svendsen.

Blindpassasjer

Norlense leverer oljelenser og oppsamlingsutstyr til oljeindustrien. Utstyret som nå kan spare oppdrettsnæringen for store tap, var opprinnelig ment for helt andre formål. Svendsen anslår at man for 500.000 kroner kan beskytte inntil 30 standard merder. Utstyret kan oppbevares i depoter langs kysten hvor det kan hentes etter behov.

Havforskerne antar at lenkemaneten har kommet med de mange frakteskipene som slipper ut ballastvann fra sydlige farvann. Skadedyret ble første gang oppdaget i norske farvann høsten 1997, da det tok livet av 10-12 tonn laks ved anlegg i Hordaland. De største konsentrasjonene av kolonimaneten befinner seg for tiden på kyststrekningen fra Stadt til Trøndelag.

Les mer om: