KARRIEREARBEIDSLIV

Oljeingeniører blir mindre etterspurt

TALL: Vi får færre stillinger i oljenæringen.
TALL: Vi får færre stillinger i oljenæringen. Bilde: Morten Hval / Scanpix
Stein Jarle Olsen, Dag Yngve DahleStein Jarle Olsen, Dag Yngve Dahle
13. aug. 2008 - 14:59

Etterspørselen etter sivilingeniører vil flate ut i årene fram mot 2025, viser Statistisk sentralbyrås rapport "Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning 1986-2025".

Færre stillinger

Det betyr at veksten i etterspørselen vil øke, men i mindre grad enn i dag.

Men enkelte grupper blir faktisk mindre etterspurt på arbeidsmarkedet enn i dag.

– Ja, sivilingeniører med olje- og gasskompetanse vil oppleve at arbeidsmarkedet får mindre behov for deres arbeidskraft. Det vil bli færre nyutlysninger av stillinger, slik at de får færre jobber å søke på, sier Nils Martin Stølen, forskningssjef i Statistisk sentralbyrås gruppe for makroøkonomi, til TU.no.

De mest pengekåte studentene

Det meste er funnet

Årsaken? Mindre aktivitet på norsk sokkel.

– Våre prognoser baserer seg i hovedsak på nedgang innen olje- og gassaktiviteten. De største funnene er antakelig gjort, slik at virksomheten vil bli trappet ned. Nye funn i Barentshavet kan komme, men det er vanskelig å foregripe slikt, sier forskeren.

Han sier at det fortsatt vil være behov for arbeidskraft innen olje og gass. Alle som går av med pensjon må for eksempel erstattes.

30 prosent

Men SSBs rapport viser at andelen sivilingeniører innen olje og gassutvinning vil gå ned fra ni til tre prosent fra 2004 til 2025.

I 2025 vil andelen være 1/3 av andelen i 2004.

For andre typer sivilingeniører vil de gode tidene fortsette.

– Innenfor offentlig tjenesteyting og deler av industrien vil etterspørselen etter sivilingeniører øke i denne perioden, sier han.

Oljemotstand i Nord-Norge øker

Tror ikke på oljeprognosene