OFFSHORE

Oljedirekoratet går på land

Regjeringen ønsker å legge bedre til rette for å oppfylle målet om høyest mulig verdiskaping fra petroleumsvirksomheten.

Olje- og energiminister Einar Steensnæs vil derfor tilpasse petroleumsloven til situasjonen på norsk kontinentalsokkel og de utfordringer petroleumsvirksomheten står overfor nå.

Utviklingen fører til at en stadig større del av virksomheten til havs, flyttes til anlegg på land som Snøhvit og Ormen Lange utbyggingene.

Fremtidige utbygginger på norsk sokkel vil i stor grad å måtte knyttes opp mot eksisterende infrastruktur - også på land.

I tillegg vil drift av felt i haleproduksjonsfasen være avhengig av at feltet sikres rimelige vilkår også i kjeden av innretninger som ligger på land.

Regjeringens forslag tar hensyn til denne utviklingen. Det legger også til rette for at det letes etter nye petroleumsressurser ved at den som finner nye ressurser skal ha bedre sikkerhet for tilgang til anlegg som er nødvendig for å få utvunnet ressursene, også når anleggene ligger på land.

Petroleumsloven må legge til rette for en helhetlig myndighetsregulering og et styringssystem som gjelder uavhengig av hvor petroleumsvirksomheten faktisk foregår og hvor de tilknyttede innretninger er plassert.

Dette er bakgrunnen for at Regjeringen foreslår at petroleumslovens virkeområde utvides til å omfatte flere anlegg på land. Forslaget innebærer ingen tilsidesettelse av annen lovgivning som gjelder virksomhet på land.

Regjeringen foreslår også enkelte andre tilpassninger i petroleumsloven.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.