OFFSHORE

Oljebransjen trenger forskningsmidler

Forskerne Trond Kubberud og Ole Berrefjord presenterte utredningen ”Oljeindustriens betydning for norsk økonomi” under årskonferansen til Oljeindustriens Landsforening i går.

Utredningen slår fast at norsk oljeindustri fortsatt ikke er på hell, men kan være en bærebjelke i samfunnsøkonomien i mange år til. Forutsetningen er at industrien og myndighetene skaper et godt grunnlag for investeringer og vekst. Fire strategiske områder blir pekt ut som viktige:

– Forskning: Den teknologiske utviklingen er av stor betydning for å finne og hente opp mest mulig av olje- og gassressursene, og bli et attraktivt land for den internasjonale oljebransjen.

– Pris og teknologi: Utviklingen på dette området er avgjørende for at oljeindustrien fortsatt skal ha stor betydning for inntektene til staten.

– Energietterspørsel: Forskerne tror at energietterspørselen vil øke mer enn hva som kan dekkes med alternative energikilder i opptil hundre år framover. Samtidig vil olje- og gassindustrien bli mer miljøvennlig.

– Internasjonalisering: For å opprettholde et gitt produksjonsnivå, trengs det investeringer. Men internasjonale regelverk gjør at norske bedrifter ikke kan favoriseres. For at oljeindustrien fortsatt skal være en vekstmotor i Norge kan vi forvalte ressursene og legge forholdene til rette for å vare på våre egne interesser.

Les mer om: