Oljebransjen misfornøyd

- Regjeringens ambisiøse mål for petroleumsindustrien kan ikke nås med de tiltakene som ble lagt fram i statsbudsjettet. Det bidrar ikke til å styrke norsk sokkels konkurranseevne, sier Finn Roar Aamodt, administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening, OLF.

OLF etterlyser en enda sterkere satsing på forskning og teknologiutvikling og de ønsker lavere skattenivå og mer kostnadsriktige miljøtiltak enn CO 2 avgiften. OLF fremholder også betydningen av å bruke de statlige eierandelene i oljefeltene til å motvirke internasjonale selskapers synkende interesse for norsk sokkel.

Petroleumsnæringen bidrar med ¼ av statens samlede inntekter og for å opprettholde dette må det treffes effektive tiltak nå.

- På samme måte som regjeringen er OLF er opptatt av å øke verdiskapingen i Norges viktigste næring. Dette krever at tiltak treffes nå, men det foreslåtte statsbudsjettet som regjeringen har presentert er det ikke lagt til rette for slike prioriteringer, sier Aamodt.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå