SAMFUNN

Olje-FoU- langt unna målet

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å sette av 30 millioner kroner til etableringen av Petromaks, et nytt stort program som planlegges i Norges Forskningsråd.

Disse midlene inngår i den totale rammen på 140,5 millioner kroner for 2004.

140,5 millioner tilsvarer halvannen letebrønn på sokkelen. Eller en oljebrønn på dypt vann.

Nylig presenterte Konkraft sitt forslag til aktivitetsprogram for å nå regjeringens mål om den langsiktige utviklingsbanen for norsk petroleumsproduksjon.

Leder for dette arbeidet var administrerende direktør Johan Nic. Vold i Norske Shell. Her sier at petroleumsnæringen selv mener det er behov for rundt 600 millioner statlige kroner i året dersom regjeringen skal få ut de 1000 til 2000 milliarder kronene ekstra som den ønsker fra norsk sokkel.

Samordning

Petromaks-programmet skal kanalisere midler som skal utløse viktige prosjekter innenfor den nasjonale teknologisatsingen, OG21 (Olje og Gass i det 21. århundre), for petroleumsnæringen.

Meningen er å styrke både den strategiske og den brukerstyrte forskningen. Intensjonene i programmet er å dekke hele verdikjeden fra grunnforskning til anvendt forskning, på tvers av tidligere områdegrenser. Dette er i tråd med den nye organiseringen av Forskningsådet.

Ved å etablere det nye store tverrgående programmet Petromaks ønsker regjeringen å sette i gang nye forskningsprosjekter med en betydelig økt innsats på temaene leting og økt utvinning.

Det største verdiskapingspotensialet for Norge ligger i bedre utnyttelse av produserende felt og større tilgjengelighet til nye reserver. Leting og økt utvinning er nødvendig for å oppnå Regjeringens mål om en langsiktig utviklingsbane for den norske kontinentalsokkel.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.