OLF er føre var

  • Miljø

Arbeidet skal ledes av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk Polarinstitutt (NP), og skal avsluttes i november 2004.

Det skal forskes på arter som er særlig sårbare for oljeforurensning og egner seg for overvåking.

Flere oljeselskap på norsk kontinentalsokkel er involvert i andre tilsvarende prosjekter.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå