SAMFUNN

Økt FoU: 2%

Årets FoU-pott er på 13,8 milliarder kroner.

Olje- og gassområdet er ifølge regjeringen prioritert.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til petroleums-FoU med 113 millioner kroner, fordelt med 85 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett og 28 millioner kroner fra Fondet for forskning og nyskaping.

Regjeringen foreslår å bevilge 86 millioner kroner til å opprette 100 nye doktorgradsstillinger fra høsten 2005 og for å finansiere helårsvirkningen av de 200 nye stillingene som ble opprettet høsten 2004. Slike stillinger er viktige for å sikre rekruttering til forskningsstillinger ved universiteter, høyskoler, institutter og i næringslivet.

Finansgevinster fra Fondet for forskning og nyskaping skal sikre 140-150 ekstra millioner kroner. Regjeringen vil øke kapitalen i fondet med 3,2 milliarder kroner til 36 milliarder kroner. Denne kapitaløkningen vil gi en økt avkastning på rundt150 millioner kroner i 2006 med dagens rentenivå.

USA-samarbeid

Nord-Amerika er det mest forskningsintensive området i verden. Regjeringen satser derfor på å styrke samarbeidet mellom norske forskere og forskningsmiljø i Nord-Amerika. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til oppfølging av strategien for økt forsknings- og teknologisamarbeid med Nord-Amerika.

EU-samarbeid

Regjeringen legger stor vekt på å styrke norsk deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid. I EUs 6. rammeprogram for forskning er prosjektene mer omfattende enn i tidligere rammeprogram. For å bedre forskningsinstituttenes mulighet til deltakelse i slike EU-prosjekter, foreslår Regjeringen å styrke bevilgningen til nasjonal samfinansiering med 50 millioner kroner, slik at det totalt blir om lag 100 millioner kroner til formålet. Bevilgningen går over budsjettene til flere departementer, men skal forvaltes i en felles ordning av Norges forskningsråd.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.