OFFSHORE

Økonomisk olje-fordeling

Slik bruker de pengene i 2003:

Nye utbygginger

Til sammen 27,1 milliarder kroner.

Dette omfatter feltene: Snøhvit, Kristin, Kvitebjørn, Sigyn, Mikkel, Sleipner Vest Alpha Nord, Vigdis utvidelse, Visund Gass, Troll A prekompresjon, Troll Oppgradering, Sleipner Vest Kompresjon, Gullfaks A modifikasjoner, Heidrun Vanninjeksjon, Grane, Fram Vest og Oseberg Oppgradering.

Det gjennomføres bore- og brønnoperasjoner for kr. 17,8 milliarder kroner.

Forsyningstjensten koster snaut 4 milliarder kroner og omfatter

-ankerhåndtering: 200 millioner kroner

-beredskapsfartøy: 540 millioner kroner

-forsyningsfartøy: 680 millioner kroner

-lufttransport: 960 millioner kroner

-basetjenester: 530 millioner kroner

-innkjøps- og kontraktsarbeid: 200 millioner kroner

-forpleining: 690 millioner kroner

Norsk Hydro har ikke inngått noen omfattende vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter. Statoil, som har en rekke eldre felt, har omfattende aktivtetet innen området.

Drift og vedlikehold

Det er planlagt med driftsinvesteringer på rundt 4,4 milliarder kroner neste år.

I tillegg er det budsjettert med vedlikeholdsaktiviteter på om lag 1,5 milliarder kroner over feltenes driftsbudsjetter.

Prosjektporteføljen innen modifikasjoner og vedlikehold består av et stort antall små samt noen få større prosjekter.

De største og viktigste prosjektene er:

-TTS prosjekter (Teknisk Tilstand og Sikkerhet): Sikkerhetsmessige modifikasjoner og utbedringer som følge av de gjennomganger av anleggenes tekniske tilstand som er gjennomført i 2001 og 2002.

-Delvis utskiftning/oppgradering av brannvannssystemene på Statfjord-plattformene og Sleipner-plattformene.

-Utskiftning av kraner på Veslefrikk og Statfjord

-Åsgard: Bygging og installasjon av ny bunnramme på Smørbukk Sør med tilhørende rørledninger og utstyr. Installasjon av et fjerde eksportstigerør for gass.

-Sleipner: Modifikasjoner og utbedringer av CO 2-fjerningsleggene på Sleipner -T-plattformen, samt modifikasjoner på Sleipner B-plattformen og Sleipner A for omlegging til lavtrykksproduksjon.

Letevirksomhet

Norsk Hydro er ikke villige til å opplyse om hvor mye de vil bruke på sokkelen i leteprogrammer.

Statoil har budsjettert med om lag 2,5 milliarder kroner i total leteaktivitet neste år.

Beløpet inkluderer studier, leteboring og planlegging, og er fordelt mellom G &G/Seismikk (400 millioner kroner), boring/testing (1560 millioner kroner), feltutvikling (150 millioner kroner) og administrasjon/arealavgifter/div (350 millioner kroner).

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.