ARBEIDSLEDIGHET - NAV

Økningen i arbeidsledighet blant ingeniører flater ut

Minimal økning.

Ved utgangen av november var 6808 ingeniører arbeidsledige, noe som var en liten nedgang fra måned før.

De oppdaterte tallene midtveis i desember viser at det fortsatt er liten bevegelse arbeidsledigheten blant ingeniør- og ikt-fag. Tallene fra Nav viser at det nå er 6816 som er registrert som arbeidsledige.

I desember var det ikke lenger ingeniører som hadde størst økning i arbeidsledighet. Likevel er det fremdeles idenne yrkesgruppen som har størst prosentvis økning fra i fjor.

Det er blitt 2800 flere helt ledige med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag siden desember i fjor, noe som tilsvarer en økning på 69 prosent.

Arbeidsledighet på 3 prosent

– Ledigheten har økt som forventet gjennom 2015. Til neste år venter vi at ledigheten vil fortsette å øke som følge av lavere aktivitet innen oljenæringen og de ringvirkningene dette gir, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, i pressemeldingen fra Nav.

Midtveis i desember er 80.800 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det er 9100 flere enn for ett år siden.

Arbeidsledigheten er nå på 3,0 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,7 prosent i desember i fjor.

Arbeidsledigheten for ingeniører er nå på 2,5 prosent, og ligger dermed fremdeles under snittet. På denne tiden i år lå arbeidsledigheten for yrkesgruppen på 1,6 prosent.

Flere permisjoner

I løpet av november mottok Nav varsler om oppsigelser og permitteringer av til sammen 4100 personer. Det er 1700 flere enn i tilsvarende måned i fjor. Hittil i år har Nav mottatt varsler om 45.400 mulige permitteringer eller oppsigelser.

– Antall varsler har ligget høyt en god stund nå, men var noe lavere i november enn det har vært de siste månedene. Denne måneden var det flest varsler om permitteringer, mens de tidligere i høst i størst grad har dreid seg om oppsigelser, sier Vågeng.

I november gjaldt 2400 av de 4100 varslene permitteringer, men tidligere i år har flertallet av varslene handlet om oppsigelser. Hittil i år har Nav fått varsler om 27.700 oppsigelser og 17.700 permitteringsvarsler.

Det er fremdeles oljerelaterte virksomheter som sliter mest. Så langt i år har Nav mottatt varsler for 17.500 personer fra industrien og 8100 personer fra bergverksdrift og utvinning. Dette er dermed de to næringene som i størst grad melder at de må nedbemanne.

Det er spesielt virksomheter som holder til på Sør-Vestlandet som er berørt. Nesten halvparten av varslene Nav har mottatt i år er meldt inn fra virksomheter som holder til i Rogaland, Hordaland eller Vest-Agder. Også i november var det i Rogaland det kom inn flest varsler, fulgt av Oslo og Sør-Trøndelag.

Utviklingen i 2015

Registrert arbeidsledige innen ingeniør og ikt-fag  
MånedAntall helt ledigeProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor - antallEndring fra i fjor - prosent
jan.154 8091,9145844
feb.154 9481,9164550
mar.155 1162178854
apr.155 4212,1214065
mai.155 4262205261
jun.155 7522,1217061
jul.156 3512,42 38160
aug.156 4902,42 50563
sep.156 5292,4264168
okt.156 8532,52 89573
nov.156 8082,52 86573
des.156 8162,52 78969