INDUSTRI

Øker støtten til eksport

Regjeringen venter økning i søknader for eksportkreditt og øker rammene.

STØTTE: Norske eksporbedrifter trenger både lån og garantier for å eksportere sine produkter. Rammene økes i 2013. Bildet er fra Rolls-Royce i Ulsteinvik.
STØTTE: Norske eksporbedrifter trenger både lån og garantier for å eksportere sine produkter. Rammene økes i 2013. Bildet er fra Rolls-Royce i Ulsteinvik.

Garanti-instituttet for Eksportkreditt, GIEK, får økt rammen fra 120 til 135 milliarder kroner. Det skal gi flere eksportbedrifter  mulighet til å få sine produkter ut av landet og inn på nye markeder.

Tidligere i år ble Eksportkreditt Norge opprettet for å videreføre arbeidet til Eksportfinans, som måtte avvikles for å holde seg innenfor EUs regelverk.

Les alt om statsbudsjettet på vår temaside.

Konkurransehjelp

Eksportkreditt Norge AS sørger for at norsk industri kan få konkurransedyktige eksportkreditter.

Eksportkredittgarantier fra GIEK (Garanti-instituttet for eksportkreditt) er essensielle for å oppnå eksportlån, både hos det nyopprettede selskapet Eksportkreditt Norge og hos andre aktører.

Rolls-Royce-glede

Rolls-Royce Marine produserer en rekke ulike typer skipsutstyr og motorer, både til norske og internasjonale kunder. Rammevilkårene er viktige.
 
-Økte rammer for GIEK er bra for oss og våre kunder. Når den økonomiske situasjon i Europa er usikker, er det vanskeligereå få lån i ordinære banker, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk i Rolls-Royce Marine.

Runde på runde

For å kunne møte en forventet økning i etterspørselen, har regjeringen foreslått å øke rammen til GIEKs hovedordning (Alminnelig garantiordning) flere ganger. I 2005 var rammen på 40 milliarder kroner, opplyser Nærings- og andelsdepartementet.

– Regjeringen er opptatt av å sørge for stabile rammebetingelser for norsk eksportindustri, og statlig støttede eksportkreditter spiller en sentral rolle i finansieringen av norsk kapitalvareeksport. Vi tar norske eksportørers behov for konkurransedyktig finansiering på alvor. Statlig eksportfinansiering var viktig da finanskrisen i 2008 skapte stor usikkerhet for norske eksportører. Det fortsetter å være viktig i dagens bilde, med den usikre situasjonen ellers i Europa, sier nærings- og handelsminister Trond Giske i en pressemelding.

Flere lån

I tillegg til å utvide GIEK-rammen, viderefører Regjeringen også  finansieringstilbudet til Eksportkreditt Norge as. Giske anslår cirka 28,5 milliarder kroner til nye eksportlån i 2013.

Da selskapet ble etablert, annonserte regjeringen at den ikke vil sette noen øvre ramme for lånetilsagn – alle søkerne som kvalifiserte for lån, ville få tilbud om det.

Drift

 I 2013 har Eksportkreditt Norge AS sitt første fulle driftsår, og regjeringen foreslår et drifts- og investeringstilskudd på 110 millioner kroner.

Det er tilstrekkelig til at selskapet kan gi rask og profesjonell oppfølging av sine kunder.

Les også: – Tidenes løft for vei og bane

Smører budsjettet med 125 oljemilliarder

Forskningsfartøy kan gi ny kunnskap om Arktis